Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Antidepressivagebruik in Nederland stijgt met 230% in 5 jaar

Datum: 14 november 2011, 00:12 ~ Bron: Zorgkrant

Naar verwachting verstrekken Nederlandse openbare apotheken dit jaar voor het eerst meer dan een kwart miljard gestandaardiseerde dagdoseringen aan antidepressiva. Dat is 230% meer dan vijftien jaar geleden. Twee derde van de gebruikers van deze middelen is vrouw.

Antidepressivagebruik in Nederland

Antidepressivagebruik in Nederland

Antidepressiva blijken de zelfmoordkans te verdubbelen tot te vertienvoudigen en daarmee de problemen te doen escaleren, wat terug te zien is in de cijfers en overduidelijk is gezien verschillende andere feiten. Gebruikers spreken van ontwenningsverschijnselen wanneer ze proberen te stoppen met antidepressiva, zie bijvoorbeeld deze Zembla reportage. Sommige mensen lukt het wel om enkele maanden te stoppen met het gebruik maar vallen weer terug zodra er tegenslag is in het leven en blijven zo levenslang (af en aan) antidepressiva gebruiken.

Antidepressiva hebben een genetisch effect op het nageslacht en tastten het sperma en de eicellen aan. Dit is onder meer in Nederlandse studies bewezen en in Amerika zijn er reeds schadevergoedingen geweest voor kinderen die werden geboren met door antidepressiva veroorzaakte geboorteafwijkingen.

Buiten de mogelijke chemische verslavende effecten van antidepressiva is er ook sprake van een logische mentale verslaving, want wanneer je problemen in je leven, je lichaam of mentale processen gaat wijten aan een onmeetbare hersenziekte en er pillen tegen gaat slikken dan blijf je bang voor de problemen zonder de pillen. In studies is bewezen dat een neppil met een bijwerking nagenoeg 100% zo effectief is om depressieve emoties te verminderen, dus het is bewezen dat het mentale component bij depressie een voorname rol speelt.

De angst voor een onmeetbare hersenziekte verspreidt zich ongeremd onder de bevolking omdat niemand kan bewijzen of iemand de ziekte wel of niet heeft. En omdat mensen die met een ernstige depressie te maken krijgen de problemen niet leren oplossen en de angst voor de problemen en de in hun ogen enige oplossing – onderdrukken met pillen – delen met mensen om zich heen, ontstaat logischerwijs een epidemie.

Psychiatrische ziektereligie: je bewustzijn als kleerhanger

Psychiatrische ziektereligie: je bewustzijn als kleerhanger

In theorie is het onmogelijk om een definitie te geven voor de reden om te leven, iets dat mogelijk ten grondslag ligt van de psychische oorsprong van de-pressie. Door omstandigheden in iemands leven kan iemand het houvast verliezen om door te gaan met als gevolg een psychische (angst voor potentiële) val in een oneindig diep gat. En wanneer je eenmaal begint te vallen dan is het einde zoek, iets dat – binnen een leven met verantwoordelijkheden – als een verschrikkelijke hel kan worden ervaren. Wanneer een arts vervolgens vertelt dat de gevoelens en problemen door een chemisch proces in de hersenen (een ziekte) worden veroorzaakt dan gaan mensen als het ware geloven dat ze aan hun eigen hersenen hangen, als een soort kleerhanger, en daarmee vinden ze een vorm van houvast voor een probleem dat in werkelijkheid een aspect is van het leven.

Het zou de epidemie kunnen verklaren, en de reden dat ik denk dat het niet goed zou zijn voor de mensheid is omdat de psychiatrie geen goede intentie lijkt te hebben voor wat ze doen. Als je er dieper op in gaat blijkt dat de praktijk op verschillende manieren de samenleving verzwakt en dat het de problemen – zoals onder meer zelfmoord en geweld naar medemensen – verergert. Mensen verliezen de motivatie en capaciteit om mentale problemen te overwinnen, iets dat essentieel is om te kunnen overleven, voor creativiteit, voor prestaties op het werk en in het academische en sociale leven. De psychiatrie lijkt een blok aan het been te vormen voor de mensheid. Ze buiten dezelfde potentie uit welke het fundament vormt voor religies maar met als verschil dat ze hun overtuiging opdringen als zijnde wetenschap. Het is geen keuze om in een hersenziekte te geloven als een arts je vertelt dat je de ziekte hebt, en dat maakt het kwalijk. De psychiatrie is een malversatie en dus een malafide praktijk.

Er zijn verschillende argumenten aan te voeren waarom het schadelijk, onverantwoord of levensgevaarlijk is om miljoenen mensen in Nederland medicijnen voor te schrijven tegen depressieve emoties. Stel bijvoorbeeld dat er een ramp gebeurt en miljoenen mensen radeloos en verstoken van pillen moeten vechten voor het voortbestaan van de mensheid, ze missen de spil en motivatie om tot het uiterste te vechten en het belang ervan in te zien, de capaciteit en veerkracht om problemen op te lossen en succesvol te zijn in het leven ongeacht de (veranderende) omstandigheden, iets dat je nu moet opbouwen om straks te kunnen winnen.

De psychiatrie zegt: “Waarom zou je vechten en moeite doen? Slik gewoon je pillen en alles is best” En ondertussen vullen ze hun zakken en buiten ze het feit uit dat niemand ze kan zeggen dat ze het niet moeten doen, want “wil jij soms zeggen waarom en hoe mensen moeten leven?”.

Wie er over nadenkt die weet dat het leven niet zo betekenisloos is als de psychiatrie mensen laat geloven, ook al kan misschien niet op een papiertje worden geschreven waarom we er zijn en moeten leven.

Bron: Zorgkrant

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Slikken Met gezond verstand Ziek van Angst Metanoia
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net