Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Antidepressiva veroorzaakt blijvende genetische schade in de foetus

Datum: 10 september 2009, 09:03 ~ Bronnen: Universiteit Utrecht, Hoogleraar Wim J. van der Steen

Foetus Antidepressiva hebben in onderzoek bij dieren blijvende genetische effecten in de foetus laten zien en bij in vivo-studies (in humane studies) zijn hiervoor ook aanwijzingen gevonden. Bovendien is een relatie aangetoond met de hoogte van de dosis. Antidepressiva gaven bij een kwart tot de helft van de baby’s startproblemen vlak na de geboorte die goed te behandelen zijn, maar waarvoor het kind wel in het ziekenhuis moet blijven. Dat laat Tessa Ververs zien in haar proefschrift.

De korte termijn follow-up van kinderen in het eerste jaar is geruststellend, maar er zijn nog geen gegevens op langere termijn. Dit alles pleit voor een terughoudend beleid ten aanzien van antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap en voor het vermijden van hoge dosis. Hoewel voor elke zwangere een individuele afweging gemaakt wordt welke behandeling in die situatie de meest optimale is, kunnen richtlijnen over de te nemen stappen in het afwegingsproces en de intensiteit van monitoring van moeder en kind bijzonder van nut zijn. Verder is ook bij dit onderzoek gebleken hoe weinig er gedaan wordt voor veilig gebruik van geneesmiddelen voor zwangeren en hoe deze groep bij geneesmiddelenonderzoek verwaarloosd wordt.

Antidepressiva worden steeds meer gebruikt, ook tijdens de zwangerschap. Gezien de verschillende aangrijpingspunten van antidepressiva zijn ongewenste effecten niet uitgesloten. Ververs promoveert 14 april aan de Universiteit Utrecht.

Bron: Universiteit Utrecht

Recent toonde een studie ook al aan dat door verschillende merken antidepressiva bij 50% van de mannelijke gebruikers, de DNA van het sperma werd aangetast, waardoor de vruchtbaarheid werd aangetast en er een groter risico bestond op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking.

En dan te bedenken dat een zogenaamde actieve placebo 100% zo effectief is.

In onderzoek over medicijnen worden meestal patiënten die het te bestuderen middel krijgen vergeleken met patiënten die een placebo krijgen, een stof zonder geneeskrachtige werking. Ideaal is een opzet waarbij de patiënten en de behandelaars niet weten wie het echte middel krijgt en wie de placebo. Een probleem daarbij is dat medicijnen bijwerkingen hebben en gewone placebo’s niet. Daardoor kunnen de patiënten vaak merken of ze het echte middel krijgen, iets wat de resultaten van het onderzoek vertekent. Nog idealer is dan ook een opzet met een placebo die ook bijwerkingen heeft, een zogenoemde actieve placebo.

Bij onderzoek over antidepressiva werden vaak positieve effecten gerapporteerd bij gebruik van gewone placebo’s. Bij gebruik van actieve placebo’s bleef van het effect weinig of niets over (zie bijvoorbeeld Greenberg & Fisher, 1997; Shapiro & Shapiro, 1997; Kirsch & Sapirstein, 1999; Kirsch et al., 2002; Van der Steen, Ho & Karmelk, 2003, hoofdstuk 4). Dit alleen al maakt het gebruik van de middelen dubieus; psychotherapie is vaak een betere optie. Er komt bij dat de bijwerkingen van de middelen soms ronduit verschrikkelijk zijn (Healy, 2002, 2004; Medawar & Hardon, 2004). Healy maakt bijvoorbeeld aannemelijk dat het gebruik van Prozac voor 2004 leidde tot meer dan 20.000 zelfmoorden. Er worden al met al veel te veel psychofarmaca geslikt (Van der Steen, 2003).

Bron: Hoogleraar Wim J. van der Steen

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Top 100 van meest gebruikte medicijnen Psychiaters te koop? Uw brein als medicijn
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net