Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Antidepressiva verhogen kans beroerte bij vrouwen

Datum: 28 december 2009, 17:48
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

Archives of Internal MedicineOnderzoek dat op 14 december 2009 in het medische vakblad Archives of Internal Medicine verscheen laat zien dat er een verband is tussen het gebruik van antidepressiva en de kans op een beroerte en ook de kans daaraan of aan een andere conditie te overlijden. Het risico is klein, maar statistisch van belang. Maar wat moet je ermee als je vrouw ben, een jaar of zestig en je huisarts schrijft je een antidepressivum voor?

Voor het onderzoek werden gegevens over een periode van 6 jaar van 5500 vrouwen na de overgang gebruikt en vergeleken met die van 130.000 vrouwen die geen antidepressiva gebruikten. Zowel vrouwen die de moderne antidepressiva (de SSRI’s zoals paroxetine, fluoxetine, venlafaxine, citalopram) als de wat oudere tricyclische antidepressiva slikten liepen dat risico. Op die leeftijd krijgen vrouwen natuurlijk ook wel eens een beroerte door een andere oorzaak. Onder vrouwe die geen antidepressiva slikken is de kans daarop 0,3%. Voor vrouwen die ze wel slikken ligt het tussen 0,4 en 0,5%.

Deskundigen laten onmiddellijk horen wat ze hiervan vinden. Want het mag dan een verschil zijn dat niet meer alleen door toeval te verklaren is, maar de risico’s van een depressie zijn volgens psychiaters net zo groot, zo niet veel groter. Bovendien merken ze enigszins schamperend op dat die vrouwen ook op een andere manier iets zouden kunnen doen aan het verkleinen van de risico’s, bijvoorbeeld stoppen met roken, gewichtsvermindering en het cholesterol omlaag brengen. Slikken ze ook hun medicijnen tegen de hoge bloeddruk wel goed?

Het gaat er natuurlijk in zulke gevallen helemaal om samen met je arts te beslissen wat voor jou belangrijk is. Het is meer dan alleen maar een opeenstapeling van allerlei risico’s aan twee kanten en kijken wat het zwaarst weegt. In de allereerste plaats moet je overwegen wat de beste behandeling van je probleem is. Met goede gesprekstherapie en een regelmatige wandeling kun je stemmingsstoornissen ook heel goed aanpakken. Het automatisme van snel maar iets voorschrijven is echt net zo vanzelfsprekend. Daarbij hou je wel rekening met risico’s, maar risico’s kunnen nooit zo maar in het luchtledige beoordeeld worden. Dat moet per individu beoordeeld worden.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2008-2009
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!