Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Antidepressiva verdubbelen kans op zelfmoord: België wil psychiatrie aan banden

Datum: 2 november 2009, 07:36 ~ Bron: GoedGevoel.be

De overstap van psychiatrie naar psychotherapie lijkt in verschillende landen een opmars te maken. Meer en meer wordt het aantoonbaar duidelijk dat de gebruikelijke psychiatrische praktijk meer kwaad dan goed doet.

Antidepressiva verhogen de zelfmoord kans en maken mensen verslaafd. Daarbij blijkt antidepressiva voor bepaalde bijwerkingen te kunnen zorgen waardoor volkomen normale mensen de meest afschuwelijke misdaden begaan.

Het is natuurlijk ook zonder al dit bewijs erg eenvoudig te begrijpen… Stel jezelf eens voor dat je je goed zou voelen terwijl het niet goed was, zou je dan gedreven zijn om te verbeteren?

Antidepressiva geen oplossing

Antidepressiva geen oplossing

Het leven is een gevecht. Depressieve emoties zijn er om je te dienen. Het is heel erg slecht om de halve beschaving te willen drogeren met antidepressiva, zoals psychiaters nu bewerkstelligen. Want inmiddels slikken meer dan 1 miljoen Nederlanders dagelijks antidepressiva, en het aantal gebruikers blijft stijgen, ook onder kinderen:

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze radicaal. Daar moeten psychiatrische pillen er uit. Er worden nu meer dan 10.000 psychotherapeuten opgeleid ter vervanging van de psychiatrie, omdat psychotherapie bewezen effectiever is dan psychiatrie, ook op de korte termijn.

In het Verenigd Koninkrijk worden psychiaters nu met sancties geforceerd om psychotherapie te bieden aan patiënten, en bestraft met een lagere waardering indien ze dat niet doen. Financiële steun vanuit de overheid voor de ontwikkeling van nieuwe psychiatrische medicijnen, waaronder antidepressiva en antipsychotica, is reeds ontzegd.

Zie: Verenigd Koninkrijk geeft goede voorbeeld en dwingt psychotherapie af bij psychiaters

In België echter, heeft men ogenschijnlijk blind het vertrouwen gelegd in de psychiatrie en al die tijd psychiaters hun gang laten gaan, met zoals nu blijkt desastreuze gevolgen waarbij op dit moment iedere dag gemiddeld 2,7 mensen met succes zelfmoord plegen, en vele anderen dat proberen.

In België wordt op dit moment enkel psychiatrische hulp geboden. En de praktijk bewijst nu dat dat de problemen doet escaleren.

De geest heeft oneindig veel mogelijkheden want mogelijkheden geven mogelijkheden, daarom zijn psychische problemen bij ieder mens uniek en vereisen ze unieke oplossingen die je alleen kunt bereiken met de juiste psychotherapie.

Natuurlijk kan een hersenziekte voor psychische problemen zorgen, maar dan heb je geen psychiater nodig maar een neuroloog. Voor elke meetbare ziekte is er een specialist. Psychiaters zijn bedriegers. Het zijn oplichters die werken met wetenschappelijk dubieuze hypotheses en een soort bijbel, de DSM.

Psychiaters hebben ook weinig tot geen begrip van de menselijke geest. Ze kunnen alleen maar etiketten plakken en pillen/medische behandelingen toepassen volgens een boekje. Dat zegt ook hoogleraar psychotherapie J.J.L. Derksen:

Psychodiagnostiek en psychopathologie zijn met behulp van de fameuze DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) verworden tot classificatie, ordening van de buitenkant zonder enige betekenis voor een diepgaande behandeling en zonder enig inzicht in de werkingsmechanismen van stoornissen. Dezelfde wetenschappelijke ontwikkelingen hebben behandelprotocollen gefabriceerd die de behandelaar reduceren tot een technicus in plaats van een clinicus. DSM etiketten plakken en een protocol volgen is het adagium, werkt het ene protocol niet dan probeert men het andere. De complexiteit die eigen is aan psychische problemen en aan de behandeling is volledig van tafel verdwenen en krijgt ook in de opleiding tot psychiater nauwelijks een kans.

In België willen ze net als in het Verenigd Koninkrijk de psychiatrie aan banden leggen, en de overstap maken naar psychotherapie. Zodat mensen daadwerkelijk kunnen herstellen en iets kunnen bereiken in het leven!

~ Quote uit Goed Gevoel België ~

In landen met lage zelfmoordcijfers is psychotherapie beter ingeburgerd dan in landen met een veel zelfmoorden. Dat blijkt uit een studie van Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Steeds meer zelfmoorden

Vlaanderen heeft met 14,7 zelfdodingen per 100.000 inwoners één van de hoogste suïcidecijfers van West-Europa. “In absolute cijfers komt dat neer op 984 of gemiddeld 2,7 zelfdodingen per dag in Vlaanderen”, luidt het. Er worden in Vlaanderen ook 10.000 à 20.000 zelfdodingspogingen ondernomen.

Psychiatrie doet meer kwaad dan goed

Vlamingen gebruiken meer algemene medisch-georiënteerde hulpverlening, terwijl mensen in Duitsland en Nederland vaker hulp krijgen in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat zou de zelfmoordcijfers naar beneden halen.

“We stellen ook vast dat de hulpverlening voor psychosociale en psychiatrische stoornissen in België minder adequaat verloopt dan in de buurlanden”, menen de onderzoekers.

Psychotherapie effectief

De onderzoekers pleiten voor een meer accurate begeleiding van mensen met een verhoogd zelfmoordrisico naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

“De eerstelijnszorg, en vooral de huisarts, moeten worden versterkt, zodat ze kunnen bijdragen tot een vroege detectie. In de gespecialiseerde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg zou een reductie van de wachtlijsten en een selectief intakebeleid kunnen bijdragen tot suïcidepreventie”, stellen de wetenschappers.

Ze voegen er aan toe dat het een goede zaak zou zijn dat het beroep van psychotherapeut wettelijk erkend wordt, en er bijgevolg een terugbetaling zou komen voor psychotherapie. Tegelijk lijkt een meer adequaat gebruik van psychofarmaca aan de orde.

Overstap naar psychotherapie

De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V), wil de aanbevelingen uit de studie vertalen in zijn beleid.

“Het huidige Vlaams Actieplan Suïcidepreventie heeft een aantal projecten lopen die resultaten boeken. Het is mijn intentie die investering aan te houden, en ik wil ze zelfs aan belang doen toenemen”, stelt minister Vandeurzen, die met betrekking tot suïcidepreventie op de federale overheid wil wegen. (belga/edp)

Bron: GoedGevoel.be

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Rambo

  Het is duidelijk dat jullie antidepressiva beschouwen als een onwerkzaam lapmiddel en dat gesprekstherapie volgens jullie veel meer effect heeft. Ik ben het eens met psycho-therapie, maar ik vind, dat jullie te min over anti-depressiva doen, want na een jarenlange lijdensweg zonder die pilletjes, heb ik al jarenlang veel heilzame verlichting dankzij die magische pilletjes. Waar ik ongekend dankbaar over ben!

 • Arjan

  In studies met een actieve placebo is aangetoond dat een neppil 100% hetzelfde effect heeft m.b.t. het verlichten van depressieve gevoelens. Dit bewijst dat het puur het geloof is in een pil en een ziekte die iemand zich beter doet voelen.

  Als het de werkelijkheid is, dan is het voor de toekomst van de mens essentieel dat we het potentieel op eigenlijke wijze optimaal leren benutten.

  In recent heronderzoek door de BBC naar verzwegen studies door farmaceutische bedrijven met ‘gewone’ placebo’s bleek ook dat er vrijwel geen verschil is tussen antidepressiva en een neppil.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7263494.stm

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18505564

  Geloof is krachtig. Er zijn ook duizenden mensen die echt geloven dat ze zijn geholpen door de handen van Jomanda. Er is niets mis mee, maar als de kracht om te herstellen van depressie in mensen zelf schuilt, dan is het belangrijk dat mensen dat potentieel op eigenlijke wijze leren benutten, niet enkel om zich goed te voelen maar voor veel meer dan dat.

 • Dries

  Als jij het ervoor over hebt om je hersenen te beschadigen en het risico wil lopen op permanente impotentie, etc. veel plezier ermee! Mijn leven is erdoor verwoest. Alcohol is vele malen veiliger als je dan toch iets nodig hebt om elke dag je ziel te verdoven.

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia Top 100 van meest gebruikte medicijnen Psychiaters te koop?
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net