Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Antidepressiva en persoonlijkheidsverandering

Datum: 8 december 2009, 19:41
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers
Emotioneel afgevlakt

Emotioneel afgevlakt

Het is al lang bekend bij gebruikers: het slikken van antidepressiva gaat vaak gepaard met veranderingen in de persoonlijkheid. Sommige mensen hebben het over een soort ongeremdheid. Remmingen vallen weg en zorgen ervoor dat men dingen doet die anders onmogelijk hadden geleken. De allereerste propagandisten van het gebruik van de serotonine heropnameremmers (SSRI’s), waartoe veel gebruikte medicijnen zoals paroxetine (Seroxat) en fluoxetine (Prozac) behoren, adviseerden gebruik van deze middelen zelfs voor mensen die nog niet eens last van een depressie hadden. Zelfs bij een voorstadium van een depressie zouden die medicijnen volgens hen kunnen helpen door een andere levenshouding. In het decembernummer 2009 van het medische vakblad Archives of Internal Psychiatry is een onderzoek te vinden dat iets meer te melden heeft over die persoonlijkheidsveranderingen. De onderzoekers zelf zijn gematigd enthousiast over dat effect.

Mensen die paroxetine gebruikten, mensen die gesprekstherapie ondergingen en mensen die een nepmedicijn (placebo) slikten werden met elkaar vergeleken. De mensen die paroxetine slikten zouden volgens de onderzoekers wat extroverter geworden zijn en minder neurotisch. Dat zou dan weer een voordeel zijn, want mensen met depressies vallen vaak weer terug in hun depressie (of ze nu stoppen met het slikken van een antidepressivum of juist niet). Een andere persoonlijkheid zou daarop een gunstig effect hebben.

Interessant is overigens dat paroxetine nauwelijks effect op de depressie had. Het werkte maar een klein beetje beter dan het placebo. Veel deskundigen vinden de SSRI’s daarom geen eerste keus bij de behandeling van depressies. Misschien wel bij de aanpak van angststoornissen, maar dat moet ook eerst maar eens goed worden aangetoond.

De onderzoekers benadrukken sterk dat de gedragsveranderingen positief zijn. Dat staat in schril contrast met een onderzoek dat recentelijk in het British Journal of Psychiatry beschreven werd. Daaruit bleek dat er inderdaad sprake is van verandering van persoonlijkheid door gebruik van SSRI’s, maar dat was meer een staat van afstomping van gevoelens, zowel in negatieve als positieve zin. Dat ging bovendien gepaard met de vertrouwde bijwerkingen van SSRI’s: slapeloosheid, hoofdpijn, geïrriteerde maag en darmen en seksuele problemen.

De door de onderzoekers opgepimpte uitkomsten van hun onderzoek naar extraverte gedrag en neurose bij SSRI gebruik zijn dan ook heel wat minder interessant dan ze willen doen voorkomen. Als je heel cynisch bent kun je uit het onderzoek concluderen dat mensen met stemmingsveranderingen met behulp van medicijnen afgestompt worden in de hoop dat ze zichzelf en anderen niet langer last bezorgen.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2008-2009
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family