Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Antidepressiva beïnvloeden rijgedrag

Datum: 21 augustus 2008, 15:57

Antidepressiva gebruiken en gaan rijden is mogelijk niet zo’n veilige combinatie blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Zuid Dakota in Amerika.

Onderzoekers verdeelden mensen die antidepressiva gebruikten in groepen op basis van het aantal symptomen van depressie dat ze vertoonden. In een rijvaardigheidstest met een simulator werd vervolgens getest op besluitvorming, sturen, concentratie en zicht.

De groep mensen met ernstige depressie symptomen die wel medicijnen gebruikten scoorden aanzienlijk slechter dan de groep mensen met dezelfde depressie symptomen die geen medicijnen gebruikten.

Snelheids borden, overstekende dieren en fietsers leidde ze sneller af dan bij de controle groep het geval was. Ze konden ook minder snel reageren op stop lichten, stop tekens en verkeerssignalen dan de groep die geen medicijnen gebruikten. Echter, de groep mensen die medicijnen gebruikten maar geen depressie hadden presteerden even goed als de controle groep die eveneens geen depressie hadden en geen medicijnen gebruikten.

Onderzoekers zeggen dat ondanks het er op leek dat het humeur een grotere impact had op de cognitieve vaardigheden dan de medicijnen, antidepressiva onomstotelijk een negatieve impact hadden op de rijvaardigheden maar zeker ook op hoe mensen reageren op andere onderdelen van het leven.

“Individuen die antidepressiva gebruiken moeten zich bewust zijn van de mogelijke cognitieve effecten van de medicijnen die een impact kan hebben op hun prestaties in hun sociale leven, academische leven en werk omgeving evenals de deelname in het verkeer” schrijven de onderzoekers.

Ze wijzen er ook op dat de enorme toename in het gebruik van antidepressiva, welke in de afgelopen 10 jaar is verdrievoudigd, de resultaten van het onderzoek extra belangrijk maken.

Bron: Ivanhoe’s Medical Breaktroughs

 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Slikken Psychiaters te koop? Uw brein als medicijn
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!