Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Algemene ontwikkeling: taboe in de geneeskunde?

Datum: 20 augustus 2009, 16:59
Tekst gepubliceerd 20 augustus 2009. Copyright © prof. dr. Wim J. van der Steen. Plaatsing van de tekst door derden in enig ander medium is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Weergave van kleine gedeelten of van de kern van de inhoud is toegestaan, mits de bron (auteur, titel, gegevens website, datum) expliciet worden vermeld.

taboe in de geneeskundeGisteren brainstormde ik gezellig met een collega, generalist net als ik, op een terras. Bij het vijfde kop thee kwamen we te spreken over een oud wetenschappelijk meningsverschil. Ik denk dat een verband bestaat tussen migraine en kanker, de collega denkt van niet. We sloten een wedenschap af. Als ik vandaag gelijk krijg, trakteert hij me op een etentje buitenshuis, als ik mijn stelling niet waar kan maken, trakteer ik. Vervelend is voor mij dat er zwaar weer is voorspeld, zodat we niet op een terras kunnen eten, zodat ik niet kan roken, iets wat mijn gezondheid schaadt (zie hiervoor de vorige column).

Natuurlijk heb ik de halve nacht doorgewerkt, want ik zit toevallig in een periode met cluster hoofdpijn (zie de column over migraine). Dat komt dus goed uit. Volgens mij heb ik gewonnen. De resultaten van mijn naspeuringen volgen hierna.

Eerst iets over het werk van de onderzoeker Don Swanson. Dat gaat over het met elkaar in verbinding brengen van deelgebieden van de geneeskunde waartussen ten onrechte geen bruggen bestaan. Het ontbreken van bruggen is goed te begrijpen: per jaar verschijnen een paar miljoen medische artikelen. Die worden meestal; geschreven door superspecialisten die weinig weten van wat in andere vakken gebeurt.Je kunt niet anders als je superspecialist wilt zijn en superspecialisten hebben we hard nodig. Maar generalisten zijn ook hard nodig om verbanden te leggen tussen de dingen die geleerde superspecialisten doen en denken. Helaas hebben we in ons land weinig generalisten. Men schijnt niet in te zien dat die broodnodig zijn.
De grote verdienste van Swanson is dat hij methoden ontwikkelde om bruggen te bouwen die specialismen met elkaar verbinden. Ik werk al jaren met de methoden van Swanson, maar het zou te ver voeren om hier uit te leggen hoe die in elkaar zitten. Ik geef hier alleen de resultaten weer van mijn nachtelijke onderzoek over een mogelijk verband tussen migraine en kanker. Het verband bestaat volgens mij wel degelijk, maar het is ingewikkeld.

Een van de dingen die Swanson met zijn methode ontdekte gaat over migraine. Hij kwam te weten dat tekorten aan het mineraal magnesium voorkomen bij migrainepatiënten. Dit was nieuw. Het is door later onderzoek bevestigd. Ik heb de indruk dat dit in Nederland nauwelijks bekend is. Het werk van Swanson is overigens ook nauwelijks bekend. Dat is treurig, want het is waardevol en het werd niet voor niets bekroond.
Ik heb vannacht Swanson’s magnesiumspoor verder vervolgd, met interessante resultaten. Magnesium is een belangrijk mineraal. Het heft in ons lichaam veel functies. Magnesium is onder andere nodig bij de vorming van nieuwe bloedvaatjes. Daar zitten positieve en negatieve kanten aan. Magnesium is nodig bij wondheling; dat spreekt vanzelf. Tumoren hebben het mineraal ook nodig, want die kunnen zich alleen ontwikkelen dank zij de vorming van nieuwe bloedvaatjes. In vaktaal heet die nieuwvorming angiogenese.
Ik vermoed daarom dat migrainepatiënten minder gauw kanker krijgen dan mensen die nooit migraine hebben, want ze hebben magnesiumtekorten. Dit is bij mijn weten nooit onderzocht. Onderzoek erover is volgens mij dringend gewenst, want veel mensen hebben migraine en kanker is een belangrijke doodsoorzaak en een bron van veel ellende.

Recent onderzoek heeft ook langs andere wegen aan het licht gebracht dat magnesium een sleutelrol speelt bij kanker. Sommige vormen van chemotherapie leiden bijvoorbeeld tot een lagere magnesiumspiegel en dat gaat de groei van tumoren tegen. Diëten met weinig magnesium schijnen ook positief te werken. Maar het is nog te vroeg om te juichen. Magnesium heeft veel meer functies in ons lichaam, en sommige onderzoekers menen dat een lage magnesiumspiegel ook nadelige kanten heeft.

Interessant zijn een paar andere verbanden, gevonden in heel recent onderzoek. Ik zet ze onder elkaar op een rij.

 • Verscheidene vormen van psychopathologie gaan vaak samen met migraine.
 • Het samengaan van psychopathologie en migraine is familiair.
 • Medicijnen voorgeschreven door psychiaters kunnen diabetes bevorderen.
 • Bij diabetes komen vaak lage magnesiumspiegels voor.

Deze onderzoeksresultaten, in de literatuur niet met elkaar in verband gebracht wijzen op ingewikkelde samenhangen tussen: psychopathologie, migraine, diabetes en kanker. Medicijnen kunnen deze ingewikkelde samenhangen op allerlei manieren beïnvloeden. Laatste woorden zijn hier nog niet op hun plaats, maar ik vind wel dat ik de migraine-kanker-weddenschap heb gewonnen.

De volgende conclusies liggen naar mijn idee voor de hand. Toegegeven, ze zijn nog wat speculatief, maar er is veel recente wetenschap die ze aannemelijk maakt.
Westerse voeding bevat naar verhouding weinig magnesium. Dat leidt bijmensen die een “migraineaanleg” hebben tot migraine. Daar worden ze somber van. Voor de somberheid krijgen ze antidepressiva. Die vergroten de kans op diabetes en kanker. Daar komt bij dat, zoals ik in een vorige column aantoonde, dat psychopathologie ook zonder de medicijnen de kans op een (afwijkende) vorm van diabetes groter maakt. Dit alles is jammer. Maar er zit ook een positieve kant aan migraine. Ex-patiënten hebben magnesiumtekorten. Die maken de kans dat ze kanker krijgen juist kleiner, want magnesiumtekorten remmen de groei van tumoren via een invloed op bloedvaten. Aan de andere kant liggen migrainepatiënten vaak op bed en hun gebrek aan lichaamsbeweging is juist niet gezond. Misschien maakt het de kans op kanker juist groter.
Ook als ik maar een klein beetje gelijk heb, is het gewenst dat een groot deel van de huidige medische wetenschap wordt herzien. Het belangrijkst lijkt me dat we superspecialismen terugdringen ten gunste van “generalismen”. Overal heb je algemene ontwikkeling nodig, ook in de geneeskunde.

Bronnen

 1. De clou van Swanson’s methode bestaat uit een verbetering van de trefwoordanalyse die gangbaar is bij het gebruik van medische databestanden zoals PubMed. Zie Swanson (1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 2001; Swanson en Smalheiser 1997, 1999). Swanson (1988) gaat over een veelheid van samenhangen tussen migraine en Mg (magnesium).
 2. Recent onderzoek bevestigt de stelling dat Mg-deficiënties voorkomen bij migrainepatiënten (Sun-Edelstein & Mauskop, 2009a) en dat Mg therapeutische waarde heeft (Sun-Edelstein & Mauskop, 2009b).
 3. Een dieet met weinig Mg remt bij ratten de angiogenese en daardoor ook de groei van tumoren (Maier et al, 2007; Vincenzi, Santini & Tonini, 2008). Meer informatie over Mg en angiogenese is te vinden in Wolf et al (2009) en Wolf, Cittadini & Maier (2009). Angiogenese is hoe dan ook een bepalende factor bij tal, van ziektebeelden waaronder kanker (Qutub et al, 2009)
 4. Kramer et al (2009) vnden dat magnesiumtekorten voorkomen bij diabetici en bij patiënten behandeld met diuretica of chemotherapeutica. Kenna et al (2009) toonden aan dat medicijnen gebruikt bij bipolair stoornis bij vrouwen hormoonbalansen verstoren en diabetes bevorderen. Samenhangen tussen migraine, diabetes en kanker zijn ook langs andere wegen geconstateerd; al deze ziekte beelden komen bijvoorbeeld voor bij slapeloosheid (Silvertsen et al, 2009). Culpepper (2009) constateert dat bij angststoornissen andere ziektes voorkomen, onder andere migraine. Ook andere onderzoekers beschrijven een verband tussen migraine en psychopathologie, bijvoorbeeld Dilsaver et al, 2009) en Marmorstein, Iacono & Markey, 2009). deze auteurs geven een onvolledig beeld van wat hier aan de hand is. In de hoofdtekst gaf ik naar mijn idee een vollediger beeld.
 5. Mg-deficiënties in Westerse diëten bevorderen veroudering op cellulair niveau en veroudering in het algemeen (Killilea & Maier, 2008).

Literatuur

 1. Buysschaert, I., Schmidt, T., Roncal, C., Carmeliet, P. & Lambrechts, D. (2008). Genetics, epigenetics and pharmaco-(epi)genomics in angiogenesis. Journal of Cell and Molecular Medicine, 12, 2533-2551.
 2. Culpepper, L. (2009). Generalized anxiety disorder and medical illness. Journal of Clinical Psychiatry, 70, supplement 2, 20-24.
 3. Dilsaver, S.C., Benazzi, F., Oedegaard, K.J., Fasmer, O.B. & Akiskal, H.S. (2009). Is a family history of bipolar disorder a risk factor for migraine among affectively ill patients? Psychopathology, 42, 119-123.
 4. Guerrera, M.P., Volpe, S.L. & Mao, J.J. (2009). Therapeutic uses of magnesium. American Family Physician, 15, 157-162.
 5. Kenna, H.A., Jiang, B. & Rasgon, N.L. (2009). Reproductive and metabolic abnormalities associated with bipolar disorder and its treatment. Harvard Review of Psychiatry, 17, 138-146.
 6. Killilea, D.W. & Maier, J.A. (2008). A connection between magnesium deficiency and aging: new insights from cellular studies. Magnesium Research, 21, 77-82.
 7. Kramer, J.H., Spurney, C., Iantorno, M., Tziros, C., Mak, I.T., Tejero-Taldo, M.I., Chmielinska, J.J., Komarov, A.M. & Weglicki, W.B. (2009). Neurogenic inflammation and cardiac dysfunction due to hypomagnesemia. American Journal of Medical Science, 338, 22-27.
 8. Maier, J.A., Nasulewicz-Goldeman, A., Simonacci, M., Boninsegna, A. & Mazur, A. & Wolf, F.I. (2007). Insights into the mechanisms involved in magnesium-dependent inhibition of primary tumor growth. Nutrition and Cancer, 59, 192-198.
 9. Marmorstein, N.R., Iacono, W.G. & Markey, C.N. (2009). Parental psychopathology and migraine headaches among adolescent girls. Cephalalgia, 29, 38-47.
 10. Qutub, A.A., Mac Gabhann, F., Karagiannis, E.D., Vempati, P. & Popel, A.S. (2009). Multiscale models of angiogenesis. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 28, 14-31.
 11. Sivertsen, B., Krokstad, S., Øverland, S. & Mykletun, A. (2009). The epidemiology of insomnia: associations with physical and mental health. The HUNT-2 study. Journal of Psychosomatic Research, 67, 109-116.
 12. Smitherman, T.A., Rains, J.C. & Penzien, D.B. (2009). Psychiatric comorbidities and migraine chronification. Current Pain and Headache Reports, 13, 326-331.
 13. Sun-Edelstein, C. & Mauskop, A. (2009a). Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraine. Expert Reviews in Neurotherapy, 9, 369-379.
 14. Sun-Edelstein, C. & Mauskop, A. (2009b). Foods and supplements in the management of migraine headaches. Clinical Journal of Pain, 25, 446-452.
 15. Swanson, D.R. (1986). Fish oil, Raynaud’s syndrome, and undiscovered public knowledge. Perspectives in Biology and Medicine, 30, 7-17.
 16. Swanson, D.R. (1987). Two medical literatures that are logically but not bibliographically connected. Journal of the American Society for Information Science, 38, 228-233.
 17. Swanson, D.R. (1988). Migraine and magnesium: eleven neglected connections. Perspectives in Biology and Medicine, 31, 527-557.
 18. Swanson, D.R. (1990). Medical literature as a potential source of new knowledge. Bulletin of the Medical Libraries Association, 78, 29-37.
 19. Swanson, D.R. (1991). Complementary structures in disjoint science literatures. SIGIR91: proceedings of the 14th annual international ACM. Chicago: ACM Press.
 20. Swanson, D.R. (2001). ASIST award of merit acceptance speech on the fragmentation of knowledge, the connection explosion, and assembling other people’s ideas. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, February / March, 12-14.
 21. Swanson, D.R. & Smalheiser, N.R. (1997). An interactive system for finding complementary literatures: a stimulus to scientific discovery. Artificial Intelligence, 91, 183-203.
 22. Swanson, D.R. & Smalheiser, N.R. (1999). Implicit text linkages between Medline records: using Arrowsmith as an aid to scientific discovery’, Library Trends, 48: 48-59.
 23. Vincenzi, B., Santini, D. & Tonini, G. (2008). Biological interaction between anti-epidermal growth factor receptor agent cetuximab and magnesium. Expert Opinion in Pharmacotherapy, 9, 1267-1269.
 24. Wolf, F.I., Trapani, V., Cittadini, A. & Maier, J.A. (2009). Hypomagnesaemia in oncologic patients: to treat or not to treat? Magnesium Research, 22, 5-9.
 25. Wolf, F.I., Cittadini, A.R. & Maier, J.A. (2009). Magnesium and tumors: ally or foe? Cancer Treatment Reviews, 35, 378-382.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Wim J. Van der Steen, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Nieuwe wegen voor de geneeskunde Denken over geneeskunde Beyond Boundaries of Biomedicine
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net