Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Rel in Australië: ADHD symptomen zijn ‘normaal kindergedrag’

Datum: 25 januari 2011, 16:57 ~ Bron: The Australian

racp-logoVerschillende geleerden beweren dat ADHD fraude is. In de wetenschappelijke gemeenschap van Australië is een rel ontstaan omdat geleerden stellen dat de ‘symptomen’ van de ziekte ADHD normaal kindergedrag zijn.

~ Citaat uit The Australian ~

De DSM-IV richtlijnen voor het diagnosticeren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn gebaseerd op ‘flexibele criteria’ die in essentie normaal kinderlijk gedrag beschrijven.

Reacties vanuit de wetenschappelijke gemeenschap in Australië op de door de DSM comité uitgevoerde herziening van de criteria voor ADHD dat in behandeling is genomen door het Royal Australasian College of Physicians (RACP) stellen dat de criteria veel te ruim zijn. Het resultaat is dat veel te veel kinderen behandelingen moeten ondergaan en medicijnen krijgen.

De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen.

De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten.

Andere symptomen zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

De diagnose voor ADHD wordt gebaseerd op criteria die worden voorgeschreven door de American Psychiatric Association (APA), bekend als DSM-IV. Kinderen die aan ten minste aan 6 criteria van onachtzaamheid of 6 criteria van hyperactieve en impulsieve gedragingen voldoen, hebben vermeend ADHD.

In de inzending naar het RACP citeert kinderpsychiater George Halasz een internationale autoriteit op het gebied van ADHD die betrokken is bij het herschrijven van de DSM-IV criteria waarin gesteld wordt dat ze ‘weinig tot geen klinische of onderzoeks resultaten’ hebben.

Dr. Halasz een consultant kinder- en adolecentenpsychiater en ere-lector aan Monash Universiteit in Australië, stelt dat de criteria niet objectief zijn en ‘puur gebaseerd op de perceptie van mensen’.

Trevor Parmenter, hoogleraar ontwikkelingsbiologie handicap studies aan de faculteiten van de onderwijs-en geneeskunde aan de Universiteit van Sydney, zegt dat ondanks dat hij wel geloofde dat sommige kinderen een conditie hadden waarvoor behandeling gewenst was, de aanwezigheid van ADHD bij de kinderen meestal kunstmatig aangeleerd was.

“Het explosief stijgende aantal jonge mensen met ADHD kan van invloed zijn op de diagnose van psychiaters, door toedoen van de flexibele criteria” zegt hij.

Professor Parmenter is een van de 14 onderwijs onderzoekers van zeven Australische universiteiten die aan de federale regering van Australië hun bezorgdheid hebben geuit over het feit dat de ADHD richtlijnen zullen leiden tot een exponentiële stijging van het aantal kinderen dat gediagnosticeerd wordt met de stoornis door de jacht naar de stoornis op scholen te financieren.

Professor Parmenter vertelt dat het percentage dat kinderen met ADHD is gediagnosticeerd, ongeveer 8 procent van 12 – tot 17-jarigen, veel hoger lag dan andere ontwikkelingsstoornissen. Hersenverlamming treft tot 1-2 procent van de kinderen, een verstandelijke handicap treft zo’n 2 procent, en autisme treft twee of drie kinderen op de 1000.

“Veel van de criteria voor de diagnose van ADHD zijn slechts een onderdeel van het spectrum van normaal kindergedrag” zegt hij.

David Isaacs, klinisch hoogleraar in de kindergeneeskunde verbonden aan de universiteit van Sydney zegt dat een groter aantal kinderen uit sociaal achtergestelde gebieden worden gediagnosticeerd met ADHD.

“Er is een groot gevaar voor medicalisering op basis van sociale achterstand” zegt hij.  “Er is een groot gevaar van overdiagnosticering op basis van magere gronden.”

Professor Isaacs zet vraagtekens bij de ADHD criteria als zijnde ‘abnormaal gedrag’ aangezien tot 10% van alle kinderen de symptomen hebben.

Bron: The Australian

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afwijkend En Toch Zo Gewoon Hoezo ADHD? Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!