Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Lea Bouwmeester (PvdA): ADHD medicatie wordt als harddrug verhandeld op school

Datum: 4 juli 2012, 10:02 ~ Bron: PvdA.nl

PowNed bericht: Ritalingebruikers verslaafd

lea bouwmeesterPvdA-kamerlid Lea Bouwmeester vindt dat de minister van Volksgezondheid een stap harder moet lopen om oneigenlijke handel in pillen als Ritalin tegen te gaan.

‘Minister Klink is kampioen verbieden, maar een echte oplossing voor het tegengaan van de vraag naar pillen biedt hij niet.’ De PvdA gaat de minister daarom opnieuw vragen deze drugstrend door effectieve voorlichting tegen te gaan.

Verpulveren en snuiven

Kinderen verpulveren de pillen en snuiven het op

Op internet zijn zware pillen voor ADHD zonder veel moeite te bestellen, meldt dagblad Metro. Zo betaal je voor zes doosjes van het ADHD-medicijn Ritalin zo’n 150 euro. Het middel wordt vaak gebruikt in het uitgaanscircuit omdat het een vergelijkbare werking heeft als speed of cocaïne. De pillen komen onder meer van scholieren die ze van de huisarts voorgeschreven hebben gekregen en ze verhandelen aan klasgenootjes.

Ernstige schade en verslaving

‘De handel in pillen zoals Ritalin is al langer bekend. Op scholen, doordat leerlingen met ADHD de pillen verkopen, maar ook steeds vaker via internet. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling, omdat het de gezondheid, met name bij jongere, ernstig kan schaden en verslaving veroorzaakt.’

Klink moet volgens haar daarom echt een stap harder lopen om deze handel en oneigenlijk gebruik te stoppen. De PvdA gaat de minister wederom vragen om deze nieuwe drugstrend tegen te gaan door effectieve voorlichting.

Bouwmeester:

‘Het gaat erom dat mensen inzien hoe gevaarlijk dit gebruik is. Alleen dan bestaat de kans dat men afziet van gebruik.’

Kinder-cocaïne

Een verbod op de handel van ADHD pillen is er al wel, maar werkt duidelijk niet.

‘Via internet worden steeds vaker en steeds meer genotsmiddelen verkocht. Niet alleen ADHD pillen, maar ook alcohol, zonder leeftijdscontrole. De PvdA heeft er al eerder op aangedrongen om deze trend serieus tegen te gaan, maar de minister maakt hier geen haast mee. De PvdA gaat klink wederom vragen maatregelen te nemen om verkoop serieus tegen te gaan en te bestraffen enerzijds en meer energie te steken in het tegengaan van de vraag naar illegale pillen (door te wijzen op gevaren) anderzijds. ‘Het is tijd dat minister Klink nu serieus actie onderneemt’,  aldus Bouwmeester.

Bron: PvdA.nl

Gezondheid kinderen op het spel

Geleerden spreken ernstige verontrusting uit over de voorschrijf-praktijk van ADHD medicijnen welke fors blijft groeien ondanks felle kritiek van overheid en geleerden. In 2011 werden meer dan 1.100.000 pakjes ADHD medicijnen voorgeschreven aan voornamelijk kinderen, een groei van 22% ten opzichte van 2010, dit terwijl er nagenoeg niets bekend is over de lange termijngevolgen van de middelen op de hersenen van kinderen. Zelfs het bestaan van de ziekte ADHD staat ter discussie. Het bestaan van de ziekte ADHD is gebaseerd op de theorie dat afwijkend kindergedrag als een hersengerelateerde ziekte kan worden gezien, een opvatting die door talloze hoogleraren wordt tegengesproken. De gezondheid van weerloze kinderen staat letterlijk op het spel.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoezo ADHD? ADHD-medicatie Top 100 van meest gebruikte medicijnen Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!