Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Wetenschappers waarschuwen: ADHD medicijnen remmen de groei van kinderen

Datum: 25 november 2008, 09:23 ~ Bron: WebMD

ADHD medicijnen belemmert groei van kinderen Nieuw onderzoek gepubliceerd in de augustus 2007 editie van de Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry toont aan dat medicijnen met de actieve stof Methylfenidaat zoals Ritalin en Concerta, de amfetamine medicijnen die gebruikt worden om de psychiatrische diagnose Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) te behandelen, de groei van kinderen remt. Na 3 jaar gebruik zijn kinderen korter en gemiddeld 2 kilo lichter dan hun leeftijdsgenootjes, en de mate van groeibeperking hoopt zich naar gelang gebruik verder op.

Psychiaters hebben geprobeerd om de groeibeperking die de medicijnen veroorzaken af te doen als onderdeel van de psychiatrische ziekte. Onderzoek uitgevoerd door verschillende psychiaters die werkzaam waren voor de National Institutes of Health hebben vaker bewijs gevonden dat ADHD medicijnen de groei van kinderen remmen. Echter, ze hebben nooit de conclusie getrokken dat ADHD medicijnen lange termijn groei risico’s veroorzaken…

Psychiaters hebben dus opzettelijk de risico’s van ADHD medicijnen verzwegen en de bijwerkingen van de medicijnen gebruikt om ouders gemakkelijker in een ziekte te laten geloven zodat de behandeling met medicijnen kon worden voortgezet. De psychiaters richten zich op het behandelen van een ziekte in de hersenen die, in werkelijkheid, is bedacht door de psychiaters als een manier om meer medicijnen aan kinderen te kunnen verkopen.

In de media proberen psychiaters mensen bang te maken voor ADHD door het stigma aan te wakkeren dat ADHD kinderen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke problemen. ADHD kinderen zijn sneller junk, ADHD kinderen zijn sneller werkloos, ADHD kinderen zijn sneller crimineel, ADHD kinderen roken sneller en kunnen moeilijker stoppen, kopt het in alle kranten.

Met de (onbewuste) afkeer tegen ADHD gediagnosticeerde mensen die door de stigmatisatie ontstaat kunnen psychiaters gemakkelijker potentieel schadelijke behandelingen met medicijnen afdwingen met het oog op de mogelijke negatieve gevolgen van de gestigmatiseerde ziekte.

Lange termijn risico’s

Deze nieuwe studie naar de gevolgen van ADHD medicijn gebruik beantwoord niet de vraag of de kinderen na het stoppen met de medicijnen hun oorspronkelijke groei hervatten en de groeiachterstand zullen kunnen inhalen. Het is mogelijk dat de medicijnen de groei onherstelbaar remmen. Het doet je afvragen of een medicijn die de groei van het lichaam remt misschien ook de ontwikkeling van hersencellen en het zenuwstelsel remt, waardoor de kinderen intellectueel minder goed kunnen presteren als oorspronkelijk het geval zou zijn geweest.

Een antwoord op die vragen is er niet, maar het is aannemelijker en veiliger te vermoeden dat het risico wel aanwezig is dan de psychiaters te volgen en de risico’s te bagetalliseren.

In de afgelopen jaren hebben psychiaters geprobeerd hun eer te redden en mensen wijs te maken dat niet ADHD medicijnen de groei remmen, maar dat de ADHD ziekte de oorzaak is. Ze hebben dat met een stalen gezicht durven claimen en laten mensen zelfs denken dat ADHD medicijnen de enige oplossing zijn om de groeibeperking te behandelen.

Deze soort ‘gestoorde’ circulaire logica van psychiaters is een typisch onderdeel van de praktijk van de psychiatrie welke je vaker tegen komt. 40% van alle schizofreniepatiĂ«nten herstelt volledig binnen 2 jaar zonder behandeling, maar met medicijnen kan 95% nooit meer herstellen. (zie www.madinamerica.com) Psychiaters claimen dat schizofrenie een ongeneeslijke ziekte is, terwijl ze het zelf ongeneeslijk maken met antipsychotica.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid ingegrepen en heeft psychiaters verboden om kinderen nog langer te behandelen met ADHD medicijnen. De eerstelijns behandeling bestaat nu uit opvoedcursussen voor ouders, welke veel effectiever blijken te werken dan de medicijnen.

Als ouder dien je je te af te vragen: hoe objectief is deze diagnose? Heeft mijn kind werkelijk een hersenziekte? En zo ja, hoe weet men dat? Is een vragenlijst wel voldoende om een hersenziekte te kunnen diagnosticeren?

Bron: WebMD (mirror)

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD Top 100 van meest gebruikte medicijnen Wat je niet verteld is...
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!