Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Prof. Dr. Trudy Dehue: ADHD-epidemie rukt op

Datum: 18 oktober 2008, 07:37 ~ Bron: Trouw

Rectificatie

De oorspronkelijke titel “Prof. Dr. Trudy Dehue: ADHD medicijnen gevaarlijker dan men dacht” betreft een misverstand. De informatie in dit artikel suggereert weliswaar dat ADHD medicijnen gevaarlijker zijn dan werd verondersteld, nergens in het interview met prof. dr. Dehue komt naar voren dat zij deze uitspraak heeft gedaan of de informatie onderstreept.

Hoogleraar Trudy Dehue, Universiteit Groningen

Het gebruik van geneesmiddelen bij ADHD stijgt onverminderd snel. In Nederland is het aantal recepten tussen 2002 en 2007 verdrievoudigd naar ruim 600.000. Maar ADHD-pillen zijn geen onschuldige snoepjes. Europa is bezig met een veiligheidsonder- zoek.

De ADHD-epidemie rukt op. ADHD-pillen worden aan steeds jongere kinderen gegeven. Medicamenten als Ritalin en Concerta (met de actieve stof methylfenidaat) zijn stimulerende middelen die net zo op de hersenen inwerken als amfetamines en cocaïne.

De European Medicines Agency (EMEA) in Londen, de Europese tegenhanger van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit Food and Drug Administration (FDA), onderzoekt de veiligheid van de in Europa goedgekeurde medicamenten die methylfenidaat bevatten. „De Europese Commissie heeft deze veiligheidsprocedure opgestart vanwege risico’s op hart- en vaatziekten en herseninfarcten bij kinderen en volwassenen”, zegt Monika Benstetter van EMEA.

In het voorjaar van 2007 drong de FDA er al bij de fabrikanten van ADHD-geneesmiddelen op aan in de patiëntenbijsluiters te wijzen op risico’s als hart- en vaatproblemen en psychiatrische nevenwerkingen die met het gebruik van de pillen gepaard kunnen gaan, zoals psychoses en andere meer ernstige psychische problemen.

XTC en speed hebben een kalmerende werking op gebruikers, het maakt ze gemoedelijk en zorgt voor verbeterde concentratie. In de jaren ’60 werd methylfenidaat voor het eerst gebruikt om ’hyperactieve’ kinderen rustiger te maken. Kinderen met niet te ernstige ADHD zouden volgens Europese richtlijnen eerst met niet-medicamenteuze therapie geholpen moeten worden. Dat komt onder meer neer op een instructie aan de ouders in de omgang met hun kinderen of gedragstherapie van groepen kinderen. Terwijl in de praktijk ADHD-middelen op steeds grotere schaal worden voorgeschreven, neemt de zorg over de serieuze bijwerkingen en het gevaar voor de samenleving toe.

ADHD-epidemie

De belangrijkste verklaring voor de ADHD-epidemie is volgens Trudy Dehue, hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie in Groningen, dat mensen het beste willen voor hun kind in een maatschappij waar de prestatie-eisen steeds groter worden.

„Kinderen moeten in westerse samenlevingen, net als volwassenen, al heel jong presteren”, zegt Dehue. „Als je daar als ouder niet alles aan doet, faalt het kind en faal jij mee. Nu de biologie maakbaar lijkt te zijn geworden, is die ook je eigen verantwoordelijkheid.”

Psychiaters maken gretig gebruik van de onzekerheid van ouders en verkopen ze stimulerende medicijnen die het kind bij blijvend gebruik rustig houden, maar het probleem niet wegnemen.

Dehue wil het ADHD-probleem niet bagatelliseren.

„Er zijn kinderen en volwassen mensen die werkelijk grote gedragsproblemen hebben. Maar daarnaast geldt dat er veel stoornissen onder het begrip ADHD zijn ondergebracht die daar eigenlijk helemaal niet thuishoren.’’

ADHD is volgens Dehue niet veel meer dan een naam voor een tekort aan concentratie, te druk gedrag en wat andere kenmerken.

„Toen Amerikaanse psychiaters in de jaren zeventig ruim 300 namen bedachten voor allerlei onwenselijke emoties en gedragingen, wilden ze in feite alleen maar afspraken maken, zoals: ’we gebruiken deze ziektenaam alleen als iemand aan criteria a, b en c voldoet”, stelt Dehue. „Sommige psychiaters spraken toen al de vrees uit dat al die namen in de praktijk zouden worden aangezien voor de interne oorzaak van de problemen: de stoornis maakt dat je druk en ongeconcentreerd bent.’’

En dat is volgens haar precies wat er wereldwijd en op grote schaal is gebeurd. Niet alleen leken, maar ook hulpverleners praten over de psychiatrische indelingen alsof het oorzaken of ziekten zijn. Dehue:

„Als ADHD een stoornis is die in iemand huist, hoef je immers niet te vragen naar en niet te werken aan de eventuele redenen of externe oorzaken van de problemen. Nog belangrijker: dan kun je zo’n ziekte ook ’een beetje’ hebben, zonder aan het officiële lijstje van criteria te voldoen.’’

Het resultaat is een basis vanwaar psychiaters en farmaceutische bedrijven met volle teugen kunnen profiteren. Een ziekte vereist namelijk een medicijn, en een medicijn levert veel geld op en het voorschrijven daarvan kan gemakkelijk op grote schaal. Een psychiater kan met het voorschrijven van ADHD medicijnen gemakkelijk meerdere patiënten in een uur behandelen. Waar hij met alternatieve behandelingen minimaal een uur bezig is om een uur te kunnen rekenen, kan hij nu gemakkelijk 6 patiënten in een uur behandelen en voor 6 uur rekenen.

Dit is een ander deel van de verklaring voor de ADHD-epidemie, dat de psychiatrie een hechte band is aangegaan met de farmaceutische industrie.

„Die komt het goed uit als gedragsproblemen het imago van een ziekte hebben. Een psychiater die zich door een bedrijf laat betalen, zal zelf denken dat hij of zij desondanks een onafhankelijke mening heeft; maar ik zie hen soms regelrecht reclame maken, verpakt als wetenschappelijke feiten.”

De verwevenheid tussen farmaceutische firma’s en de ADHD-behandelaars is groot. „Neem de lancering van het relatief nieuwe ADHD-medicament Strattera”, zegt psychiater Walter Vandereycken van de Katholieke Universiteit Leuven. Vandereycken publiceerde in 2007 een kritisch boek over de verwevenheid van de psychiatrie en de industrie (’Psychiaters te koop?’).

„Strattera lijkt chemisch op een antidepressivum (Prozac), maar werd gelanceerd door Eli Lilly als een middel tegen ADHD zonder de mogelijk nadelige eigenschappen van stimulerende middelen zoals Rilatin. Maar de lancering kwam op een slecht moment. De kritiek binnen de Amerikaanse FDA was net op gang gekomen in verband met zelfdestructief en impulsief gedrag bij kinderen en jongeren die antidepressiva namen. De FDA werd plots strenger en in Europa was men nog veel sceptischer geworden.”

Een half jaar na de marktintroductie in Nederland moest Eli Lilly op last van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een waarschuwingsbrief aan alle artsen sturen nadat bij een meta-analyse van klinische onderzoeken naar Strattera een ’significante’ toename van suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren aan het licht kwam.

Tegenover deze kritiek moest Eli Lilly opboksen met forse marketing.

„Om artsen voor het product te winnen, haalde Eli Lilly de ADHD-goeroe Russell A. Barkley naar Amsterdam voor een promotietournee door Europa”, aldus hoogleraar Vandereycken. „Een hele bus vol psychiaters en kinderpsychiaters reed naar Schiphol om de lezing bij te wonen.”

In Nederland is Eli Lilly verwikkeld in een rechtszaak tegen minister Klink van volksgezondheid, omdat tot ergernis van de fabrikant Strattera maar beperkt wordt vergoed. Klink besloot daartoe nadat zijn adviseurs bij herhaling hadden vastgesteld dat de fabrikant geen wetenschappelijke bewijs kon leveren dat het dure Strattera effectiever is dan de bestaande ADHD-pillen.

De ADHD-middelen geven veel bijwerkingen, vooral middelen met als werkzame stof methylfenidaat, zegt Bruno Toussaint, hoofdredacteur van het Franse geneesmiddelenbulletin Prescrire.

„Gebruikers van deze middelen kunnen plots een psychose krijgen, manisch worden, last krijgen van hallucinaties en agressiviteit. Dat zijn veel voorkomende ernstige bijwerkingen. Daarnaast zien we ook groeivertraging en neurologische afhankelijkheid. Kinderen met aangeboren hartaandoeningen lopen een verhoogd risico op plotse sterfte en acute hartklachten als ze ADHD-pillen nemen.”

Nieuwe richtlijnen van het Britse National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) raden ADHD-pillen af voor kleuters jonger dan vijf. Behandeling moet volgens NICE bij voorkeur beperkt blijven tot kinderen met een zeer ernstige vorm van ADHD.

Geld gaat naar ontwikkeling pillen, niet naar onderzoek voor alternatieven

Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van ADHD-pillen. Relatief weinig aandacht gaat naar onderzoek naar niet-medicamenteuze behandelingswijzen en naar de onderliggende oorzaken van ADHD.

Eerder dit jaar moest de Nederlandse onderzoekster Lidy Pelsser van het Nederlandse ADHD Research Centrum nog schooien om fondsen bij elkaar te rapen. Ze onderzoekt als enige de mogelijke samenhang tussen ADHD en voeding.

Ze kon de studie aanvankelijk niet financieren. Pelsser kreeg pas fondsen van een anonieme privé-donor nadat de actualiteitenrubriek ’EenVandaag’ berichtte over de mogelijke stopzetting van haar onderzoek.

„Voeding heeft een grote invloed op onze gezondheid”, zegt Pelsser. In haar eerste onderzoek reageerde zestig procent van de kinderen gunstig op het eliminatiedieet. Het ging echter om een beperkte groep kinderen, zonder controlegroep. In het tweede dieetonderzoek dat Pelsser dit voorjaar in European Child & Adolescent Psychiatry publiceerde, vertoont 73 procent van de kinderen na de introductie van het eliminatiedieet gunstige gedragsveranderingen.

Pelsser is nu bezig met een vervolgonderzoek bij honderd kinderen, met controlegroepen én, naast het dieet, uitgebreid bloedonderzoek. Aan de hand van het bloedonderzoek willen de onderzoekers achterhalen hoe het komt dat sommige kinderen ADHD krijgen van bepaalde voedingsmiddelen.

Dit is het derde van vier artikelen over geneesmiddelveiligheid in Europa, een productie van Irene (Investigative Reporters Network Europe). De eerdere artikelen werden geplaatst op 2 en 8 oktober 2008 en zijn na te lezen op www.trouw.nl/veiligepillen. Het project kreeg financiële steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten in Amsterdam en het Fonds Pascal Decroos in Brussel.

Bron: Trouw

Zie ook: De depressie-epidemie (boek)

http://video.google.com/videoplay?docid=3897031809283888919
Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

De depressie-epidemie Hoezo ADHD? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!