Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

ADHD, geen neurobiologische aandoening meer.

Datum: 1 juni 2009, 15:23

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Stel nu eens dat een leerkracht of iemand van CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) of een professionele zorgverzorger bij een kind vaststelt, dat het zowaar tolt in een stoel,
en diezelfde persoon nogal traag de vragen stelt en daardoor jammer genoeg hoort  dat een kind antwoord geeft nog voordat de vraag uitgesproken is,

en diezelfde persoon zich ergert dat een kind niet op de beurt kan wachten,

en zich ook mateloos stoort dat het tijdens gesprekken of spelletjes veel praat.

En dat een of meerdere van die personen zelf ambetant worden als een kind onzorgvuldig is en die lieden uit het lood worden geslagen als er fouten worden gemaakt op school en kinderen minder vlot instructies opvolgen of taken niet afmaken.

Als diezelfde personen helemaal onderuit gaan, wanneer kinderen spullen verliezen en door de  overdreven pedagogische  bemoeizucht teveel worden afgeleid en daardoor vergeetachtig zijn in de dagelijkse activiteiten die eigen zijn aan een kind…

Zouden die leerkrachten, die CLB’ers , die zorgverzorgers en bij uitbreiding die medische specialisten (want dit gaat hier over een nieuwe neurobiologische aandoening) dan niet ziek zijn aan een aangeboren en erfelijk overdraagbare stoornis, waarvan ze zich nog helemaal niet bewust zijn?

En zouden die arme sukkelaars dan niet veel beter worden opgevangen door een vakbekwame en door BigPharma betaalde,  patiëntenbeweging die hen snel door de mand kan laten vallen, om ze in de armen te duwen van de psychiatrie, die staat te popelen om de nieuwe epidemie te behandelen van een generatie die door de ziekte levensonwaardig is geworden.

Dit zou een “beweegstil”-vereniging kunnen zijn, zoiets in de aard van ‘festina lente’, dat ook al eeuwenlang bestaat.

En de nieuwe ziekte zou men GPOS gaan noemen.

Veel meer kindvriendelijk dan de achterhaalde ADHD, omdat men voortaan de kinderen spaart en ze tenminste gaat ontzien, door alleen maar volwassenen als levensonwaardig te gaan extermineren, die eigenlijk zelf bekwaam  moeten zijn om te kunnen oordelen over de opportuniteit waarmee ze hun zenuwstelsel en hersencellen laten kapotmaken met psychotica, die hen daarbovenop ook nog een vroege Alzheimer en op termijn de bijhorende invaliditeit kunnen aansmeren.

Zoals ook met ADHD het geval was, bestaat die aandoening niet echt wetenschappelijk, men ‘vermoedt’ (presume) ze alleen maar en niemand kan ze net als ADHD echt medisch aantonen.

Dat gaat zo in de psychiatrie.

Vandaar dat meestal proefverpakkingen een uitsluitsel moeten geven.

Als die proefdoses meteen ook al collega’s CLB’ers of zorgverzorgers op hun stoel schijnen te zien tollen, – en neen hoor, dit zijn geen hallucinaties of wanen, want zorgverzorgers en CLB’ers hallucineren niet, laat staan dat ze echt zouden gaan tollen-, dan kan met een volle zekerheid gesteld worden, dat het hier om stoffetjes gaat, die ofwel tekort zijn of waarvan er een duidelijk onevenwicht bestaat.

Ach ja… GPOS, staat immers en voortaan voor Geprojecteerd-Pedagogisch-Onmachts-Syndroom.

En de farmaceutische industrie gebruikt vanzelfsprekend dezelfde psychotica, zelfs hoger gedoseerd, want al die volwassenen hebben een groter gewicht dan de kindjes, die door hun toxicomanie steeds maar lichter werden en daardoor sneller konden vergiftigd worden en ermee doodvielen.

Terwijl dat doodvallen, eigenlijk aangeboren hartziekten zouden zijn geweest, omdat artsen, die levensnoodzakelijke medicatie als superveilig hebben uitgeroepen, simpelweg omdat ze niet mogen weten, hoe die echt werkt.

Wie bovendien nog zou twijfelen aan de echte wonden van de gekruisigde (ADHD-ziekte), luistert best even naar deze getuigenis van een kenner uit het noorden van Nederland.

Dit werd uitgezonden op pinksterdag 2009, redelijk vroeg in de morgen (duurt ongeveer 11 minuten) op radio 1 (Ikon), terwijl de deuren en de ramen van het cenakel waar de leerlingen zich bijeen hadden verzameld, nog helemaal dicht waren,  nadat ze een tijdlang stuurloos bleven door het verdwijnen van ADHD als een neurobiologische aandoening.

De grandioos gehouden vierdaagse afzondering in Wenen, diende alleen maar om de wereld in kennis te brengen van die verlammende stuurloosheid.

Vandaar dan, dit weekend, een teken uit de hemel!

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio1/ikon/deanderewereld/20090531-07.wma?start=00:32:48

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!