Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

AAT-centrum De Klimop biedt dierentherapie voor ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen

Datum: 12 mei 2009, 07:21

Gepubliceerd door hippotherapeut Paulien Rutgers

AAT-Centrum De Klimop - Hippotherapie (psychotherapie)Bent u op zoek naar een hele bijzondere manier om een kind met ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling? Dan bent u bij De Klimop aan het juiste adres.

Animal assisted therapy (AAT) is een vorm van therapie waarin met hulp van een dier dat aan speciale criteria voldoet, gericht naar doelen wordt toegewerkt. Deze doelen wordt aan de hand van een specifieke hulpvraag geformuleerd.

Animal Assisted Therapy, dierentherapie met honden tegen ADHD, autisme e.a.Door de aanwezigheid van het dier wordt AAT door de kinderen niet zozeer als therapie, maar meer als spel en ontspanning beleefd. Dit heeft tot gevolg dat de motivatie om actief aan de behandeling deel te nemen hoger is. De ingezette dieren werken namelijk in op het algemeen welbevinden, sociale interacties, stemming, waarneming en prestaties van het kind. Hun aanwezigheid leidt tot vermindering van teruggetrokkenheid en tot een stijgende responsiviteit. Daardoor staat het kind meer open voor zowel een gesprek met de therapeut (of andere medewerkers) als het meewerken aan een behandeling. Onder invloed van het dier worden de sessies als minder bedreigend, vriendelijker en gelukkiger ervaren.

Hippotherapie, psychotherapie met paardenBinnen de AAT wordt gewerkt vanuit een holistische visie, d.w.z. dat het kind gezien wordt in zijn/ haar totaliteit. Er wordt niet gewerkt vanuit de onmogelijkheden van het kind, maar juist vanuit zijn of haar mogelijkheden om van daaruit te werken aan de gebieden die verbetering behoeven. Wij werken niet met probleemkinderen, maar met kinderen met een probleem.

Doelgroepen voor de AAT zijn vooral kinderen en jongeren met:

  • ontwikkelings- of leerachterstand
  • gedragsproblemen
  • psychomotorische achterstand
  • ADHD of ADD
  • autismespectrumstoornissen
  • PDD-NOS
  • hechtingsstoornis
  • motorische beperking en/of achterstand
  • obesitas
  • post-traumatische stressreactie

AAT Hondentherapie voor kinderenWaar?

De therapie of begeleiding op AAT-Centrum De Klimop worden gegeven op het Zandspui in Etten-Leur. Deze locatie is gelegen in het buitengebied en ademt een weldadige rust uit. Deze rust en de beslotenheid die deze plek uitstraalt, maakt het Zandspui een veilige plek om therapie te krijgen.

Nieuwsgierig?

Neem een kijkje op onze site en ontdek wat AAT-centrum De Klimop allemaal voor kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen kan betekenen.

Het adres is: http://www.aatcentrumdeklimop.nl/

Deze publicatie is onderdeel van het column van hippotherapeut Paulien Rutgers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Er zijn geen boeken gevonden.
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net