Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Persoonlijke aanval tegen de hoofd-redacteur van Zielenknijper.nl

Datum: 8 juli 2021, 06:32 ~ Bronnen: VOA News, CBS News, Oxford Universiteit

Vervolg op Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil (2017)

“Op de man aanvallen is het enige dat voorstanders van de psychiatrie kunnen. Laf en achterbaks persoonlijk aanvallen, belasteren, intimideren en bedreigen. Met woorden zijn ze niets.”

Geplande poging tot moord

In november 2019 is de hoofd-redacteur van de kritische blog Zielenknijper.nl (@PsyReporter) met veel geweld persoonlijk aangevallen vanuit Justitie + Gemeente Utrecht + Rabobank + AIVD (geheime dienst). Er is voldoende bewijs om te kunnen vaststellen dat het ging om een geplande poging tot moord.

Alle inboedel van zijn woonruimte werd vernield met luchtvervuiling, hij werd zijn woning uitgezet en hij kreeg o.a. te maken met gezondheidsschade, geweld, smaad (zwartmaken) en intimidatie. Helaas is de achtergrond van de aanval tot op heden een mysterie gebleven en niemand lijkt te weten waarom de aanval is gepleegd. Ook werd de zaak genegeerd door media, mensenrechten organisaties en advocaten.

De zaak is online gepubliceerd op www.corruptieverslag.nl. De pagina bevat een compleet feiten-relaas van wat er is gebeurd.

Juridisch Loket Utrecht

Inleidende details

Het Juridisch Loket verzond in haar reactie een e-mail van iemand met psychische problemen die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. Dat kan vrijwel onmogelijk een ongeluk zijn geweest en ook is het onwaarschijnlijk dat een medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen. Je kunt daardoor je baan verliezen of erger. (bron)

De Politie Utrecht nam de aangifte voor gewelddadige huisvredebreuk niet serieus en hield hardnekkig vol dat de hoofd-redacteur aangifte deed van “vergiftiging” terwijl hij het woord vergiftiging nooit had genoemd en minstens 10x had aangegeven dat hij aangifte deed van mishandeling. Dat was duidelijk een poging tot intimidatie. De beide armen van de hoofd-redacteur waren tijdens het geweld verwond geraakt dus het was een serieuze aangifte. (bron)

Aanwijzing dat er spake is geweest van een poging tot moord is gebaseerd op paranormale perceptie, zoals een paranormale droom in 2019 waarin een buurman wees naar een ‘man met een pistool’ en vervolgens snel zijn woonruimte verliet. (zie paranormale informatie).

De volgende video toont aan hoe ernstig de situatie is geweest vanuit een extern perspectief. Onschuldige mensen worden met geweld uit hun huis gehaald en op straat vermoord in samenwerking met de politie.

Achtergrond kritische blog Zielenknijper.nl

De achtergrond van de kritische blog Zielenknijper.nl was filosofie en er was geen sprake van politiek, ideologie of religie. De blog was gestart met een eenvoudige vraag: “wat is de goede bedoeling van de psychiatrie t.b.v. de mensheid?

De kritische blog heeft onder meer geholpen om pedofilie (verkrachten van kinderen) bij Justitie aan het licht te brengen.

De primaire strategie van de psychiatrie is “op de man aanvallen en zwartmaken” en veel hoogleraren waren daaraan onderhevig en werden verdrukt. Dat was sinds het begin duidelijk maar ze konden de hoofd-redacteur van de kritische blog, dhr. Arjan Dokelaar, niet raken omdat hij 100% onafhankelijk was en op geen enkele manier banden had met psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg of politiek.

Vanuit dit perspectief is het logisch dat ook pedofilie bij Justitie werd meegenomen door de kritische blog, niet vanwege de kinderen (die kunnen worden beschermd door ouders en anderen) maar omdat er sprake was van corruptie waarbij oprechte mensen werden verdrukt, vergelijkbaar met de hoogleraren die binnen de psychiatrie werden verdrukt.

De Nederlandse minister Els Borst was van plan een pedofilie-ring in de regering te ontmaskeren en werd vermoord door een psychiatrisch patiënt. Volgens bronnen is ze vermoord door de AIVD (geheime dienst), waar ze zelf werkzaam was in het verleden.

Het lijkt er op dat de AIVD sindsdien een serieuze vijand is geworden. Het begon met aanvallen op de bedrijven van de hoofd-redacteur en pogingen om hem zwart te maken. Die aanvallen werden steeds erger waarna hij had besloten om zijn bedrijven uit Nederland te verplaatsen.

Helaas zijn de aanvallen toen naar privé verplaatst en in 2019 was er sprake van een poging tot moord waarbij de hoofd-redacteur o.a. verwond raaktte, maanden lang onderhevig was aan intimidatie, smaad (zwartmaken) en absurd respectloos gedrag en waarbij alle inboedel van zijn woning werd vernield door zware luchtvervuiling die met opzet is veroorzaakt. Hij verloor zijn woning waardoor in feite sprake is geweest van een gewelddadige huisuitzetting.

Eco-project voor schone lucht in steden

De hoofd-redacteur is o.a. oprichter van een eco-project voor schone lucht in steden (dat in 2019 zeer populair was en was bezocht vanuit 200 landen) en van een social media platform met de naam “Ik Hou Van Nederland” met meer dan 500.000 volgers/lezers en meer dan 200 social media redacteurs waarvan de Facebook pagina voor sommige steden nog actief is (o.a. Ik Hou Van Utrecht op Facebook).

Gezien het eco-project voor schone lucht is de ‘luchtvervuilings’-aanval extra verdacht.

De theepot op het dak van een gebouw in Utrecht, een grote toeristische attractie, is waarschijnlijk geinspireerd door de ‘psychiatrische theepot’, het hoofd-kenmerk van de kritische blog Zielenknijper.nl, een analogie van een analogie van Russell’s theepot van filosoof Bertrand Russell met een verwijzing naar de Mad Hatters uit Alice in Wonderland.

De luchtvervuiling werd veroorzaakt door Poolse arbeiders, jonge en opmerkelijk gezond/sportief uitziende mannen in steriele (schone) oranje pakken met de naam “Zielinski” op de achterkant van hun pak gedrukt. Toen ze de woonruimte van de hoofd-redacteur binnenkwamen maakten ze een luid jammerend geluid alsof ze medelijden uitten voor de schade die duidelijk zichtbaar was.

De huisbaas heeft in feite zelf bekend dat het opzet was door op 2 januari 2020 het volgende te beweren in zijn reactie op de aansprakelijkstelling voor de schade:

Je wilt mij aansprakelijk stellen voor “het ongeluk”. Ik weet echt niet waar je het over hebt!

Dat er sprake was van schade is duidelijk gecommuniceerd. Er was zelfs een e-mail verzonden met als onderwerp “Stofongeluk”.

De aanval met luchtvervuiling is extra verdacht gezien het eco-project voor schone lucht in steden.

De zaak is op een politiek forum van België gepubliceerd en door meer dan 25.000 mensen gelezen. Desondanks is de achtergrond van de aanval – nu inmiddels bijna twee jaar later – een mysterie gebleven, wat erg vreemd is.

 • Alle inboedel van de woonruimte werd vernield met luchtvervuiling (+€30.000 Euro schade).
 • Gezondheidsschade.
 • Verhuurder pleegt absurd respectloos en gewelddadig gedrag waardoor o.a. de beide armen van de hoofd-redacteur verwond raakten.
 • Smaad (zwartmaken), zoals de absurde verdenking dat de hoofd-redacteur wiet zou kweken.
 • Intimidatie en bedreiging.
 • Het Juridisch Loket verzendt een bedreigende e-mail van iemand met psychische problemen, wat vrijwel onmogelijk een ongeluk kan zijn geweest.
 • Politie Utrecht neemt de aangifte van gewelddadige huisvredebreuk niet serieus en probeert de hoofd-redacteur te intimideren.
 • De hoofd-redacteur verloor zijn woonruimte omdat de rechtbank de kant koos van de verhuurder. Zelfs een verhuiskostenvergoeding werd afgewezen en de hoofd-redacteur werd veroordeeld om de verhuurder duizenden euro’s te betalen.

Een politie-baas (bestuurder van Handhaving Utrecht) en de Gemeente Utrecht mengden zich op 7 januari 2020 in het conflict met als gevolg dat de verhuurder zich absurd respectloos en labiel gaat gedragen (hij gedroeg zich alsof hij onschendbaar was). De verhuurder uit onder meer de bedreiging dat de hoofd-redacteur met ‘ambtenaren geweld’ uit zijn woning zou worden gezet, wat gezien de situatie absurd was. Ook vond een absurd gewelds-incident plaats waarbij de beide armen van hoofd-redacteur verwond raaktten.

Juridisch Loket Utrecht

Het Juridisch Loket verzond in haar reactie een e-mail van iemand met psychische problemen die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. Dat kan vrijwel onmogelijk een ongeluk zijn geweest en ook is het onwaarschijnlijk dat een medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen. Je kunt daardoor je baan verliezen of erger. (bron)

Giftig gas

De Politie Utrecht nam de aangifte voor gewelddadige huisvredebreuk niet serieus en hield hardnekkig vol dat de hoofd-redacteur aangifte deed van “vergiftiging” terwijl de hoofd-redacteur het woord vergiftiging nooit had genoemd en minstens 10x had aangegeven dat hij aangifte deed van mishandeling. Ook dat is een aanwijzing dat de verhuurder in bescherming werd genomen. (bron)

De Rechtbank Utrecht koos de kant van de gewelddadige verhuurder waardoor de hoofd-redacteur zijn woning verloor. In feite is er daardoor sprake geweest van een gewelddadige huisuitzetting.

De aanval kwam compleet vanuit het niets. Er was communicatief gezien geen geschiedenis waaruit blijkt dat de verhuurder persoonlijk iets tegen de hoofd-redacteur zou kunnen hebben gehad. De verhuurder was op een moment zelfs dankbaar voor alle goede daden die de hoofd-redacteur mede in zijn belang had vericht.

Het was een absurde situatie en de hoofd-redacteur heeft een respectvolle en afwachtende houding bewaard, met als doel de eventuele achtergrond van de aanval te kunnen achterhalen.

Er waren direct indicaties dat verhuurder met opzet probeerde om de hoofd-redacteur iets aan te doen, en dat hij de luchtvervuiling met opzet heeft veroorzaakt. Hij negeerde tegen redelijkheid in de melding van schade, wat opzichzelf al een misdrijf is. (in de wet staat dat iemand die schade veroorzaakt, die schade moet vergoeden).

Het is onmogelijk dat de huisbaas de schade niet heeft opgemerkt, omdat het ging om zeer grove schade. De hoofd-redacteur gebruikte ook fitnessapparaten in de woonruimte, dus hij moet hebben gemerkt dat de schade een ernstig probleem voor hem had veroorzaakt.

plant luchtvervuiling

Terwijl een politiebaas en de gemeente Utrecht zich in het conflict mengde, werd de huisbaas gewelddadig (de armen van de hoofd-redacteur raakten gewond), absurd respectloos en hij weigerde na twee maanden vervangende woonruimte aan te bieden, op basis van de leugen dat de hoofd-redacteur mondeling had afgesproken dat hij zelf vervangende woonruimte zou regelen voor ‘een paar maanden’ (hij loog met opzet, om hem te provoceren). Dit alles lijkt een poging te zijn geweest om de hoofd-redacteur boos te maken. Terwijl de hoofd-redacteur een zeer respectvolle houding tegenover de huisbaas had bewaard, ging hij heel ver alsof hij wanhopig was om hem boos te maken.

Een voorbeeld:

Op 1 februari 2020 deelde de verhuurder mede dat hij “nooit problemen met de hoofd-redacteur heeft gehad” en dat hij “een goede huurder” was. Ook gaf hij aan dat de hoofd-redacteur de woonruimte kon blijven huren.

Ik zou ontzettend graag willen, dat we terug konden naar de verstandhouding tussen ons van september 2016 tot eind november 2019. Je huurt een kamer op … te Utrecht sinds 1 september 2016. Ik heb nooit enig probleem met je gehad.

wietbladVervolgens stuurt de huisbaas op 9 februari 2020 (8 dagen later) een e-mail met als onderwerp “schijn van een wietplantage” waarin hij de hoofd-redacteur voor een tweede keer valselijk verdenkt van criminele praktijken in de woonruimte, wat onzinnig was omdat de woonruimte volledig buiten gebruik was zonder water en stroom. De hoofd-redacteur is niet-roker en de woonruimte bevindt zich in de binnenstad.

gesloopt kamer

Misschien probeerde hij de politiebaas de kamer te laten binnenvallen om de hoofd-redacteur uit de kamer te krijgen. Hij stuurde een dag eerder ook een tweede e-mail met het onderwerp “insect in je plafond” en probeerde hem de kamer uit te forceren voor ongediertebestrijding.

In april 2020 volgt nog een absurd gewelds-incident. De huisbaas viel zonder aankloppen of aankondiging de woonruimte binnen en probeerde zich met geweld naar binnen te werken. Hij is een grotere bouwvakker. Er volgde een gevecht om de huisbaas de kamer uit te krijgen. De beide armen van hoofd-redacteur raakten gewond. Tijdens de gewelddadige binnenval riep de huisbaas luid “Ik wil je waat vraguuuh …. Ik wil je wat vraguuuh” wat een onzinnig motief was om met geweld iemands kamer binnen te dringen.

De hoofd-redacteur vond zijn inboedel in januari 2020 her en der verspreid terug in een actieve bouwput. Dat kwam over alsof de huisbaas ervan uit was gegaan dat hij zijn inboedel niet meer nodig zou hebben. Diverse inboedel is nooit teruggevonden.

inboedel bouwput

Een tegenmiddel tegen corruptie is transparantie. De zaak is online gepubliceerd op www.corruptieverslag.nl.

Bedreiging met ‘neerschieten’ + AIVD

eco event utrecht mrt 2021

Tijdens een eco-event in Utrecht (maart 2021) werd door iemand gedreigd dat hij mensen ging neerschieten. (bron) Vervolgens ontstond bij de hoofd-redacteur paranormaal een dreiging vanuit minstens 40 mensen dat zij de intentie hadden om hem neer te schieten, of althans hem daarmee te bedreigen. Pas een week later vond hij het nieuwsbericht.

Zoals te zien is, heeft het eco-project voor schone stadslucht een icoon van een vrouw die haar hand opsteekt. De foto van het eco-event-incident laat een vergelijkbare houding zien.

Kort voor het eco-event incident had de hoofd-redacteur een visioen waarin hij zag dat iemand een oranje map met een plan aanbood aan iemand die geheel onzichtbaar/duister was en de volgende dag werd een map (mogelijk niet dezelfde map) gedeeld met mensen van de Gemeente.

Detail: de persoon die de oranje map overhandigde keek in het visioen kort achterom richting de hoofd-redacteur en overhandigde vervolgens de map aan een persoon die geheel duister/onzichtbaar was. De intentie die de hoofd-redacteur bij de persoon die de map overhandigde waarnam is dat de duistere figuur gerust werd gesteld dat de hoofd-redacteur hem niet kon zien, waarna de map werd overhandigd.

Sinds eind 2020 was er een zakelijk contact uit Amerika dat waarschijnlijk iemand van de AIVD is die betrokken is geweest bij de aanval met luchtvervuiling, of althans verbonden is met een (Nederlandse) groep mensen (AIVD) die de aanval heeft gepleegd. De kleur van zijn website was oranje. Hij/iemand die betrokken is bij de betreffende persoon uitte maanden lang de intentie “ik ga jou neerschieten” en “ik schiet“, een zielig ‘ventje’.

Er was tijdens het contact sprake van een impressie die ook aanwezig was tijdens de luchtvervuilings aanval. Telkens voordat de verhuurder in 2019 met iets kwam, zag de hoofd-redacteur de betreffende impressie. Het lijkt te gaan om iemand bij de AIVD.

De intentie “neerschieten” werd ook geuit door een vrouw van de Gemeente Utrecht. Zij uitte in 2020 de serieuze (niet als dreiging bedoelde) intentie om de hoofd-redacteur “neer te schieten”. Dat verdween na een post op een politiek forum in België. De vrouw was kort voor de dreiging tijdens het eco-event in Utrecht weer actueel m.b.t. “neerschieten” (paranormaal). Het lijkt te gaan om iemand die betrokken is geweest bij de luchtvervuilings-aanval, maar ook iemand die niet bijzonder intelligent is en zich toch opdringt (c.q. “domme koe”).

Bewijs dat de AIVD (geheime dienst) de dader is

Juridisch Loket Utrecht

Dat de luchtvervuilings-aanval afkomstig is geweest vanuit de AIVD kan worden aangetoond door de corruptie bij het Juridisch Loket.

Het Juridisch Loket verzond in haar reactie een e-mail van iemand met psychische problemen die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. Dat kan vrijwel onmogelijk een ongeluk zijn geweest en ook is het onwaarschijnlijk dat een medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen, slechts vanwege het uitten van een meningsverschil. Je kunt daardoor je baan verliezen of erger.

Het ging om een bedreigende e-mail en voordat de hoofd-redacteur de e-mail ontving nam de hoofd-redacteur paranormaal de intentie waar van iemand die “spion” zei met een denigrerende houding/perspectief die leek te willen proberen om de hoofd-redacteur te intimideren (c.q. iemand die geen idee had met wie zij te maken had, en desondanks hem probeerde iets aan te doen).

De hoofd-redacteur verzond de volgende reactie naar het Juridisch Loket:

U verzendt in uw bericht een email van iemand anders. Dat lijkt mij niet zomaar te mogen kunnen gebeuren, omdat jullie te maken hebben met gevoelige informatie van mensen.

Ik kan natuurlijk denken aan corruptie of trieste motieven bij u als individu om dat te doen, en in dat geval zal het geen intelligente daad zijn. Dat er mensen zijn met psychische problemen betekent niet dat je malafide artsen een vrijbrief moet geven om in hun hersenen te rommelen. Voor u als medewerker van het Juridisch Loket is het van belang om uw plaats te kennen en kwaliteit te leveren, ook als mensen zich niet correct gedragen of ideeën hebben die niet juist zijn. Voor corruptie mag geen plaats zijn.

Ondanks het potentieel voor een dubieuze daad uwerzijde, bericht ik u bij deze dat de fout niet zou mogen kunnen voorkomen als het om een ongeluk zou gaan.

Buiten de fout alsnog bedankt voor het advies! Ik hoop dat u mensen met oprechtheid ten dienst zal zijn.

Bewijs dat de AIVD (geheime dienst) de dader is van de eco-event bedreiging

De hoofd-redacteur van Zielenknijper.nl voelde zich behoorlijk rot door de bedreiging tijdens het eco-event vanwege het feit dat de overheid een voorbeeld functie heeft. In feite zette zij met hun actie mensen aan tot terrorisme.

De hoofd-redacteur werd een week lang ernstig bedreigd door misschien +40 mensen (paranormale perceptie), wat een zeer slechte ervaring was, en pas toen vond hij het nieuwsbericht. Dat kan worden gezien als een niveau van bewijs van authenticiteit van de paranormale waarneming.

 1. Hij zag iemand een oranje map met een plan overhandigen aan iemand die volledig onzichtbaar/obscuur was.
 2. De volgende dag zag hij dat er een map overhandigd werd aan mensen van de gemeente Utrecht.
 3. Een zekere vrouw (‘domme koe’) die in 2020 de serieuze intentie uitte om de hoofd-redacteur ‘neer te schieten’ werd rond dezelfde tijd weer actueel (paranormaal).
 4. Het eco-event incident vond plaats en hij werd onderworpen aan de intentie van veel mensen dat ze hem zouden ‘neerschieten’
 5. De hoofd-redacteur zag ook enkele mensen die hij herkende, hij zag bijvoorbeeld de intentie van de advocaat die betrokken was bij de luchtvervuilings aanval, een bepaalde tandarts, en ze waren opgelucht en blij dat hem iets zou worden aangedaan, alsof dat sociale rechtvaardiging voor hun acties zou bieden.
 6. Pas na ongeveer een week vond hij het nieuwsbericht.

Gebaseerd op in het verleden bewezen validiteit van paranormale waarneming, ondanks dat niet kan worden gezegd dat het accuraat of geloofwaardig is, is er een grote zekerheid dat de eco-event dreiging afkomstig is vanuit de AIVD (geheime dienst), in een poging de hoofd-redacteur aan te vallen.

Het simpele feit is dat een ‘dreigement om jonge vrouwen neer te schieten’ op een eco-event, vrij onzinnig is.

Mensen zouden daardoor het idee kunnen krijgen dat de oorzaak psychische problemen zijn terwijl recent onderzoek door de FBI in Amerika heeft aangetoond dat dat meestal niet het geval is en dat er waarschijnlijk een motief is.

(2018) FBI-onderzoek: de meeste massaschieters zijn niet geestelijk ziek
Bron: VOA News

FBI-profiler Mary Ellen O’Toole noemde het volgende:

O’Toole zegt dat de meeste mensen met psychische problemen geweldloos zijn, en bovendien dat massale schietpartijen planning en vooruitziendheid vereisen. Daders, zei ze, “moeten met een zekere mate van duidelijkheid denken.” Mijn ervaring is dat dit individuen zijn. zijn degenen die, als er een psychisch probleem is, nog steeds zeer strategisch kunnen functioneren, en op een zeer koelbloedige en harteloze manier. Geestelijke gezondheid is niet het probleem.

Bron: CBS News

Een studie van de Universiteit van Oxford gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association (2009) toonde aan dat het risico op geweld bij patiënten met schizofrenie bijna hetzelfde is in vergelijking met de algemene bevolking. Alleen bij drugs- en alcoholmisbruik is de kans op geweldscriminaliteit 1,6x hoger dan bij de algemene bevolking.

Bron: Oxford Universiteit

Geplande poging tot moord

Indien paranormale perceptie wordt meegerekend, dan is er bewijs dat er sprake is geweest van een vooraf geplande poging tot moord.

De hoofd-redacteur van Zielenknijper.nl (@PsyReporter) blijkt over enige mate van helderziendheid / paranormale visie te beschikken.

Tijdens de luchtvervuilings aanval toen de hoofd-redacteur zijn woning was verloren zag hij (paranormaal) dat de huisbaas op een gegeven moment naar een “partij” keek met de vraag “nu?” (de partij waar hij naar keek waren de ‘slechte mensen’, de AIVD) en dat er een negatief antwoord kwam, wat de huisbaas niet begreep. De intentie die hij daaruit kon afleiden is dat het ‘nu?’ wees op een geplande actie van de AIVD (geheime dienst) om de hoofd-redacteur op straat iets aan te doen.

Een CIA-directeur vermeldde het volgende over paranormale perceptie:

In mijn ervaring en volgens de meeste andere onderzoekers, lijkt het erop dat een ervaren helderziende elke vraag kan beantwoorden die een antwoord heeft. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft als we de deuren van onze paranormale waarneming volledig openen! Het is tijd om de gave van paranormale gaven te accepteren. De hardware is prima; het is de software die moet worden geüpgraded – en snel.

Het feit dat de luchtvervuiling werd veroorzaakt door jonge Poolse mannen in oranje pakken met daarop de naam “Zielinski” is natuurlijk een sterke aanwijzing dat er sprake is geweest van een situatie dat mogelijk gepland zou kunnen zijn.

Het kantoor Igluu Utrecht waar de hoofd-redacteur vanaf december 2019 voor 3 maanden een kantoor-plek zou huren, besloot plotseling enkele dagen voor kerstmis om het contract te annuleren en het bedrag terug te storten. Het was een vreemde actie omdat bij de intake was gebleken dat ze erg graag een extra adres-abonnee wilden en vaste gebruikers bleven gebruik maken van hun werkplek (slechts de receptionist verliet het pand voor een extra riante reis-vakantie die ze aangeboden had gekregen). De eigenaar wist dat de hoofd-redacteur te maken had met een benarde situatie en zette hem in essentie plotseling op straat.

De hoofd-redacteur had een paranormale perceptie m.b.t. de theepot in Utrecht. Hij zag dat de Gemeente in beraad ging over wat ze met de theepot gingen doen. Het was een sociaal probleem. Een voorstel dat hij voorbij zag komen was om de theepot maar ergens te dumpen en wat duidelijk werd, omdat ze terugvielen op hun ‘originele plan’, is dat het vanaf het begin hun plan is geweest om de hoofd-redacteur iets aan te doen, mogelijk voor toeristische motieven. Bij paranormale perceptie ziet hij als het ware de ‘intentie’ van mensen. Mogelijk is de paranormale droom van zijn buurman (zie droom) en de paranormale perceptie gerelateerd, en heeft de buurman gespioneerd bij de Gemeente of een samenwerking tussen Rabobank en de Gemeente.

De hoofd-redacteur had ook een paranormale perceptie van striptekenaar Herman van Veen die in Utrecht woont (rond dezelfde tijd als de droom). Hij was emotioneel en was zeer teleurgesteld/boos (tegenstander) over wat de Gemeente plande. Hij had eerder zakelijk contact gehad met zijn dochter, Babette van Veen.

Nu de Gemeente Utrecht de hoofd-redacteur nooit echt had leren kennen, lijkt het er op dat ze domweg hun originele moord plan in werking hadden willen zetten en dat hebben geprobeerd te forceren met de luchtvervuilings-aanval.

M.a.w., de spreekwoordelijke aap kwam uit de mouw.

De Gemeente Utrecht heeft tientallen miljoenen Euro’s verdiend met de theepot (naam “Call of the Mall”, mal = gek) en het is waarschijnlijk geinspireerd door de ‘psychiatrische theepot’, het hoofd-kenmerk van de kritische blog Zielenknijper.nl, een analogie van een analogie van Russells theepot van Engelse filosoof Bertrand Russell met een verwijzing naar de Mad Hatters van Alice in Wonderland.

Zielenknijper theepot

Paranormale droom

Dat de Rabobank + Gemeente Utrecht de aanval gepland heeft is voor de hoofd-redacteur indicatief door een droom die hij had van een buurman die bij de Rabobank werkte.

In de droom zag de hoofd-redacteur zijn buurman een groep van 40-50 mensen opmerken en iets opvangen, waarin hij geïnteresseerd raakte en van plan was te bespioneren. Hij slaagde erin de groep binnen te komen en toen hief hij plotseling zijn hoofd op uit de groep alsof hij iets had geleerd, sloop weg van de groep (ogenschijnlijk in een niveau van gevaar) en schaatste vervolgens snel achteruit weg (zigzaggend), keek in de richting van de hoofd-redacteur, en toen (toen de hoofd-redacteur mentaal vroeg, wat heb je geleerd?), keek hij naar een man met een pistool, wat de huisbaas leek te zijn. De hoofd-redacteur vroeg mentaal: wat is de intentie van die man, maar toen was de buurman daar al weggeschaatst en die man liep blijkbaar geen richting uit, en deed slechts een paar stappen.

Deze droom was in 2019, voor de lucht-vervuilings aanval. De buurman verliet zijn kamer voor de luchtvervuilingsaanval in november 2019.

De hoofd-redacteur zag zijn buurman eigenlijk nooit (1-2x gezien in totaal) dus er was geen reden om over hem te dromen. De droom was erg helder, het leek erop dat de buurman hem wilde tippen en hem ‘liet zien’ dat hij met succes spioneerde (in de droom liep hij gevaar, en infiltreerde de groep).

De poging tot moord lijkt afkomstig te zijn vanuit pure corruptie, een ‘slechte intentie’, en heeft niets met de hoofd-redacteur zelf te maken.

Stonden erbij en keken ernaar

De zaak is compleet genegeerd, zowel door advocaten, mensenrechten organisaties als media.

Het geeft een slecht voorbeeld en het is bijzonder schadelijk, niet slechts voor mensen in Nederland.

De hoofd-redacteur heeft zich erg slecht gevoeld over het feit dat de overheid een voorbeeld functie heeft en hun misdadige handelen veel schade kan veroorzaken.

Tijdens de Holocaust (uitroeiing van de Joden) wordt van Nederlanders gezegd dat het laffe toeschouwers waren, die ‘erbij stonden en niets deden’. Het is kenmerkend van de Holocaust en het wordt gezien als een katalisator voor het ‘kwaad’, een oorzaak dat de Nazi’s de Joden uiteindelijk op grote schaal hebben kunnen uitroeiien.

(2020) Is America Starting Down the Path of Nazi Germany?

Wayne Allyn RootI cannot express how truly sad writing this op-ed has made me. But I’m a patriotic American. And I’m an American Jew. I have studied the beginnings of Nazi Germany and the Holocaust. And I can clearly see parallels with what is happening in America today.

OPEN YOUR EYES. Study what happened in Nazi Germany during the infamous Kristallnacht. The night of Nov. 9-10, 1938, marked the beginning of the Nazis’ attack on the Jews. Jewish homes and businesses were looted, desecrated and burned while the police and “good people” stood by and watched. Nazis laughed and cheered as books were burned.

Wayne Allyn Root – best-selling author and nationally-syndicated talk show host on USA Radio Network

Laf en achterbaks. Toekijken terwijl een zwaar misdrijf wordt gepleegd.

Situatie niet opgelost

De hoofd-redacteur heeft zich naar beste weten en kunnen ingezet t.b.v. de waarheid. Hij verdient het niet wat hem is aangedaan.

Psychiaters en voorstanders van de psychiatrie zijn nooit benadeeld en zijn altijd met respect behandeld. Er was geen sprake van een ideologie of partijdigheid. Er was slechts sprake van een oprechte zoektocht naar een antwoord op een vraag.

Wat was het motief van de Gemeente Utrecht om de hoofd-redacteur van de kritische blog Zielenknijper.nl aan te vallen en zijn woon-situatie, inboedel en veiligheid te vernielen?

De zaak is online gepubliceerd op www.corruptieverslag.nl. De pagina bevat een compleet feiten-relaas.

Meer details zijn ook te vinden op onlinephilosophyclub.com en philosophynow.org.

Wilt iemand deze zaak vrijwillig op zich nemen, juridisch, journalistiek of anderzijds? U kunt de redactie bereiken op e-mailadres info@zielenknijper.nl.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Ziek van Angst Het einde van de psychotherapie Wat je niet verteld is... De duisternis voorbij
 

Bijwerkingen antidepressiva verzwegen

Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Er is sprake van een depressie epidemie. De middelen blijken verslavend en hebben nare bijwerkingen.
Een fopspeen (actieve placebo) werkt 100% zo effectief. En er is helemaal geen bewijs voor een ziekte in de hersenen.
Daarbij veroorzaken antidepressiva juist meer zelfdodingen en extreem gewelddadig gedrag.
Argos op Radio 1 over antidepressiva

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Bron: VPRO/Vara

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family