Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Aantal psychiatrisch zieke kinderen explosief gestegen in 2008

Datum: 9 juni 2009, 07:57 ~ Bron: Nederlands Dagblad

DEN HAAG – Het aantal jongeren met psychische problemen dat wacht op behandeling is het afgelopen jaar fors gestegen.

Bijna 30.000 jongeren wachtten in 2008 gemiddeld vijf maanden op behandeling van een kinderpsycholoog of -psychiater. Dat is een groei van zeven procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers over wachttijden in de geestelijke gezondheidszorginstellingen van koepelorganisatie GGZ Nederland, die vandaag worden gepubliceerd. Jongeren in de jeugd-ggz hebben bijvoorbeeld adhd, een autistische stoornis of zijn zwaar getraumatiseerd. Te lang wachten op hulp is volgens deskundigen ernstig omdat klachten daardoor kunnen verergeren, vooral als de omgeving er niet goed mee overweg kan. Behandelingen richten zich steeds vaker ook op de familie van het kind.

ADHD epidemie

De maximaal aanvaardbare wachttijd die zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken, ligt op vijftien weken. In een brief die minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) deze week naar de Tweede Kamer stuurt, kondigt hij een onderzoek aan naar het ontstaan van de wachtlijsten. Hij wil in kaart brengen wat de aard en de ernst van de problemen van de kinderen is. Nu verwijst de huisarts de meeste kinderen met psychische problemen direct door naar de jeugd-ggz. Rouvoet vindt dat niet nodig voor de lichte gevallen. Die kunnen ook elders hulp vinden. Ook vindt hij dat meer aan preventie moet worden gedaan.

Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, verklaart de lange wachtlijsten uit de enorme groei die de jeugd-ggz afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Er is een groot tekort aan jeugdpsychiaters om de groeiende vraag te kunnen opvangen. Ook moet er meer geld van het ministerie bijkomen om alle jongeren te kunnen behandelen.

,,Het aantal jongeren dat werd behandeld is vorig jaar ook gestegen”, aldus ­Barth.

Volgens haar zijn nu 120.000 jongeren in behandeling. En dit aantal blijft maar toenemen.

nd Het volledige artikel kunt u lezen in het Nederlands Dagblad van dinsdag 9 juni 2009.Vanafdinsdag 9 juni april 2009 kunt u deze krant kopen via de losse verkoop of de digitale editie.

Bron: Nederlands Dagblad

~~

De oorzaak van de epidemieën

Inmiddels gebruiken meer dan 100.000 kinderen in Nederland ADHD medicijnen. Het aantal gebruikers stijgt explosief en men spreekt inmiddels van een ADHD-epidemie.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Hoe kan dit?

De diagnose

Om te beginnen is de diagnose AD(H)D wetenschappelijk dubieus. De symptomen van ADHD omschrijven in essentie stuk voor stuk normaal kindergedrag.

De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen.

De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten.

Andere symptomen zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

De diagnose voor ADHD wordt gebaseerd op criteria die worden voorgeschreven door de American Psychiatric Association (APA), bekend als DSM-IV. Kinderen die aan ten minste aan 6 criteria van onachtzaamheid of 6 criteria van hyperactieve en impulsieve gedragingen voldoen, hebben vermeend ADHD.

De DSM-IV richtlijnen voor het diagnosticeren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn gebaseerd op ‘flexibele criteria’ die in essentie normaal kinderlijk gedrag beschrijven.

Valse propaganda in de media

Psychiaters overspoelen de media met berichten waarin ze mensen bang maken voor problemen. Kinderen met de ziekte ADHD zouden op latere leeftijd bijvoorbeeld sneller experimenteren met hard drugs en in het criminele circuit terecht komen. En ze opperen in die berichten dat medicatie hulpvol is om de problemen te voorkomen.

Als voorbeeld is er bijvoorbeeld psychiater Geurt van de Glind die de media bestookt met regelrechte leugens dat de ADHD ziekte kleinere hersenen zou veroorzaken bij kinderen (zie dit Trouw artikel), terwijl de medicatie dat veroorzaakt: http://www.webmd.com/add-adhd/news/20070720/adhd-drug-does-stunt-growth Hij stelt in dat artikel letterlijk:

“Vraagtekens plaatsen bij ADHD is toegestaan, maar ritalin wordt eerder te weinig dan teveel voorgeschreven aan kinderen.”

En zie het werk van psychiater Sandra Kooij bijvoorbeeld in de media, die wel 10 tot 20 kranten heeft bestookt met valse propaganda waarin ze letterlijk mensen oproept om zich bij een psychiater te melden voor pillen indien ze symptomen bij zichzelf herkennen:

Psychiater: 2-5% volwassen Nederlanders heeft baat bij ADHD medicijnen

Ze roepen mensen op om zich bij een psychiater te melden. Ze voeren dus actieve reclame campagnes voor ziektes en proberen actief nieuwe patiënten te werven. Voor dubieuze behandelingen, die hartstikke schadelijk zijn en de problemen op termijn dus daadwerkelijk erger maken:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7090011.stm

Psychiaters weten dit wel, maar toch gaan ze steeds harder door met het aanwakkeren van de epidemieën. Waarom is voor mij vooralsnog geheel onduidelijk.

Stigmatiseren

Iedereen weet hoe lastig en vervelend een stigma is. Dat is voor kinderen niet anders. Psychiaters hebben in de afgelopen tien jaar de media letterlijk bestookt met dubieuze berichten dat mensen met de ziekte ADHD (wanneer ze volwassen zijn) o.a de volgende maatschappelijke problemen veroorzaken:

Ik heb dit verschillende malen paginagroot in de kranten gezien. En ouders geloven dit ook vaak, en gebruiken het als reden om medicijnen te blijven geven aan hun kind.

Psychiaters wakkeren met dergelijke suggestieve berichtgeving een zekere haat of afkeer tegen ‘ADHD kinderen’ aan.

Volgens de Australische hoogleraar Trevor Parmenter wordt ADHD-gedrag kunstmatig aangeleerd bij de kinderen, en dat komt o.a. door die stigmatisatie:

Trevor Parmenter, hoogleraar ontwikkelingsbiologie handicap studies aan de faculteiten van de onderwijs-en geneeskunde aan de Universiteit van Sydney, zegt dat ondanks dat hij wel geloofde dat sommige kinderen een conditie hadden waarvoor behandeling gewenst was, de aanwezigheid van ADHD bij de kinderen meestal kunstmatig aangeleerd was.

Rel in Australië: ADHD symptomen zijn ‘normaal gedrag’

Medicijnen schadelijk en verslavend

Psychiaters bagatelliseren altijd de risico’s van ADHD medicijnen, die toch al wel de dood heeft veroorzaakt voor vele duizenden kinderen.

Maar ADHD medicijnen hebben gelijke effecten op de hersenen als regelmatig cocaïne gebruik. En wanneer een wetenschapper er iets van zegt dan worden ze in de media publiekelijk aangevallen. Zo gaan psychiaters altijd te werk. 1 op 1 zijn ze nergens. Maar in het bespelen van het publiek zijn ze meester.

Psychiaters: Hoogleraar Ivan Wolffers “zaait paniek”, ADHD medicijnen zijn niet onveilig

Dagblad De Pers: ADHD medicijnen veroorzaken agressief en crimineel gedrag

“Het CBG stelde op 7 juli 2005 dat lage doseringen methylfenidaat de symptomen van ADHD zelfs doen toenemen.”

Volgens Haesbrouck is een lage dosering, gebruikt als diagnosticum, verantwoordelijk voor de verspreiding van de aandoening.

Zie: Pharmaceutisch Weekblad: Gezondheid ‘ADHD-ers’ op het spel

Dit is wat apotheker Fernand Haesbrouck mij vertelde over zijn contact met het CBG en het Pharmaceutisch Weekblad:

Bedankt om dit door te sturen.
Er hangt een grappig verhaal vast aan dit stukje.

De vrijdag  om 11 h moest het stuk naar de drukker en elk van de ‘betrokken partijen”, kreeg op donderdagavond per email, de tekst die zou gedrukt worden.
Dus : Buitelaar, CBG en ik.
Op vrijdagnamiddag nog kreeg ik een email van DeLeeuw, dat CBG erg moeilijk deed, over de twee laatste zinnetjes van het artikel.
Ze wilden dat ik zou aantonen hoe het kwam dat ik die tekst in mijn bezit had.
Ik toonde dat aan, en men bleef heel stil verder.

Ook psychiaters blijven stil…

Psychiaters houden zich nog steeds stil

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is... Afscheid van autisme en ADHD Afwijkend En Toch Zo Gewoon
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!