Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Gezond zijn genezen

Datum: 13 december 2009, 07:24

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Healthcare voorzag de artsen van medische procedures, waarbij men bij evidence een toxicomanie met doping kan instellen bij personen, die even de moed laten zakken, bij kinderen die het pedagogisch comfort verstoren van de middelmaat en bij dementerenden om hun zenuwstelsel nog sneller te vernielen.

Het is verbazend hoe performant die doping werkt, zelfs bij nog veel meer kwaaltjes.

En om te vermijden dat wel even iemand daarover zou beginnen nadenken, verklaarde healthcare het werkingsmechanisme van amfetamine en cocaïnedoping als onbekend.

De procedure voorziet dat zieken doping nodig hebben, en dat die doping voor hen geen gevaar betekent, maar wel voor gezonde personen.

Iemand die de moed laat zakken, zou ziek zijn aan een tekort van serotonine.
Doping moet daaraan verhelpen.
Terwijl de diagnose gesteld wordt, zonder dat iemand een tekort heeft aangetoond.
Zonder dat iemand aantoont dat amfetamine en cocaïnedoping selectief serotoninetekorten zouden aanzuiveren.
Terwijl iedereen weet dat elke dosis de helende kick bezorgt door het zenuwstelsel hevig te laten reageren op de verwoesting die eraan wordt toegebracht.
Maar die kennis werd niet in de procedure opgenomen, omdat dit commercieel niet erg handig is.

Een kind dat het pedagogisch comfort van de middelmaat verstoort zou ziek zijn aan een tekort van dopamine.
Doping moet daaraan verhelpen.
Terwijl de diagnose wordt gesteld door die middelmaat en waarbij artsen als gevolg van een deskundige projectie, een neurobiologische aandoening bij het kind gaan ‘vermoeden’.
Niet één gewone arts, niet één psychiater, en zelfs niet één neuroloog kan zo een neurologische aandoening wetenschappelijk aantonen.
De ziekte wordt alleen maar ‘vermoed’, simpelweg omdat alle anderen het ook vermoeden en aldus een projectie van onbehagen of wrevel als een ziekte uitroepen.

Op aanwijzing van de middelmaat, die gedrogeerde kinderen pedagogisch handiger vindt.
En de hulp van een arts en een vermeende aandoening zijn wel vereist om een toxicomanie te kunnen instellen.
De procedure bepaalt dat het aantonen van een ongemak en de projectie ervan op het kind die dit ongemak veroorzaakt, volstaan voor helend dopinggebruik.

Procedures zijn er om te beletten dat men nadenkt.
Voorbeeld:
De procedure behandelt een projectie van GPOS tot ADHD met amfetaminedoping, die men omwille van procedure en beursnoteringen als een niet-stimulans heeft uitgeroepen (Strattera), en die bovendien dezelfde actieve metaboliet bevat als een bekende selectieve serotoninebezorger (Prozac).
Dus selectief met serotonine de vermeende en geprojecteerde dopaminetekorten bij kinderen behandelen.
Terwijl niemand kan aantonen dat die serotoninebezorger ook serotonine zou aanbrengen, want tekorten, wijzigingen eraan of zelfs overmaten worden niet eens gemeten.

Men probeert bovendien iets met serotonine in de hersenen aan te vangen, terwijl gigantische hoeveelheden ervan in de buik zouden voorkomen.
Is er al een psychiater bekend, die een patiënt behandelde door hem eens ondersteboven te keren en goed te schudden, zodat overmaten in de buik naar de hersenen zouden zakken?
Als behandeling?
Zijn psychiaters dan zo wereldvreemd dat ze zoiets helemaal over het (eigen) hoofd zien?
Logisch nadenken kan niet meer.

Procedures geloof je alleen maar, wanneer het verstand op nul wordt gezet.
Zoals anders wel bekend, maar omwille van beursnoteringen uit de procedures weggelaten, verwoest men dosis per dosis, het neurologisch systeem, dat men zogezegd probeert te genezen.

De ervaring leert dat met psychotica verwoeste zenuwstelsels ervoor zorgen dat een controleverlies over het gedrag ontstaat, en daardoor: agressie, wanen, hallucinaties, psychotisch gedrag, een drempelverlaging bij het zelfmoorden en een chronische vasoconstrictie die op termijn doet doodvallen en hersencellen doet afsterven.

Omdat men niet wil weten, dat deze symptomen een gevolg zijn van de aangerichte verwoesting, heeft men ze uitgeroepen als een vermeende comorbiteit van de vermeende ziekte.
En daar zijn antipsychotica voor, dus ook wel commercieel handig.

Het doodvallen ermee door vasoconstrictie en pulmonaire hypertensie, wuift men opzij, met de truc van de aangeboren hartziekten, een aandoening, die vanzelfsprekend niemand kan zien aankomen.

En de afgestorven hersencellen door dezelfde chronische vasoconstrictie, die dementie en Alzheimer veroorzaken, behandelt men met een nieuwe procedure…. en je raadt het nooit.

De nieuwe procedure bij dementie en Alzheimer steunt evengoed op het drogeren.
Niemand zal vanzelfsprekend uitleggen dat het tot stand komen van lucide momenten bij de sukkelaars, veroorzaakt wordt door de nog overblijvende goede neuronen te verwoesten, waarop het zenuwstelsel opnieuw hevig kan reageren om het schijnbaar therapeutisch effect te veroorzaken.

De toekomst zal uitwijzen dat de generaties die men momenteel met succesrijke procedures Alzheimer en dementie bezorgt, op een massale wijze gigantische inkomsten zullen bezorgen aan healthcare die dat allemaal voor de ziek te maken maatschappij heeft bedacht.

Nu al voorspellen kenners een explosie van dementie en Alzheimers in de nabije toekomst.
En stomen zich geleerde specialisten klaar, die het leger uitbehandelden met kapotte hersenen en neuronen zullen behandelen, door ze te drogeren voor de fun van de omgeving om ze dagelijks enkele seconden wat heldere momenten te bezorgen.

Alleen… zorgen de procedures ervoor, dat niemand mag weten hoe een en ander georganiseerd wordt.

Benieuwd hoe men straks demente ADHD-twintigers gaat noemen of behandelen.
Al maken circadianes of LSD-derivaten nu al opgang in de labo’s.

En wedden dat de gespecialiseerde artsen weer oppermachtig onaantastbaar wijs zullen blijven, door het werkingsmechanisme ervan helemaal niet te hoeven kennen?

Demente ADHD-ers of depressieven zullen tekorten hebben aan LSD-derivaten, die dan weer vitale defecten zullen moeten corrigeren.
Maar over doping, heeft natuurlijk nog niemand gehoord.
Geneeskunde drogeert niet.
Geneeskunde geneest met geneesmiddelen.
Die duur zijn.
En een establishment overeind houden… bij evidence, want kennis hoeft allang niet meer.

Dit schema toont aan, hoe psychotica werken.
Omdat de medische leer wetenschappelijk aantoont dat het werkingsmechanisme officieel onbekend is, wordt wat volgt natuurlijk als niet-wetenschappelijk verklaard.

Dit is dan ook niet bedoeld voor personen die rijk worden met alleen de procedures te volgen.
Niets dat pijnlijker is dan logisch nadenken.

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!