Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

10 oktober in Brussel: Zwarte Mars voor slachtoffers psychiatrisch geweld

Datum: 10 augustus 2009, 07:50 ~ Bron: Eric Rosseel uit België

Op zondag 6 september 2009 komen we bijeen in Brussel in de Exki Agora (bovenzaaltje via nieuwe trap naar boven) om 14 u. voor de tweede en laatste voorbereidende vergadering voor de Zwarte Mars van 10 oktober 2009. (Voor wie de weg niet kent: Exki Agora ligt op de weg van het Centraal Station naar de Grote Markt, schuin over de Pitta Creta. Het adres is Grasmarkt, 93, maar het is eigenlijk dus op datzelfde pleintje waar de Creta, Bergstraat op ligt. Er staan grote bomen op dat pleintje en er staan in het weekend van die rood-groen gestreepte marktkraampjes. Exki ligt een zestig meter voor je de hoek van de Heuvelstraat naar de Grote Markt omdraait. Van bij de Grote Markt – dus in omgekeerde richting als je teruggaat naar het Centraal Station – heb je van aan de hoek van de Heuvelstraat-Grasmarkt: de Panos, een ijsjeszaak, het Stella-café en dan de Exki. Schuin aan de overzijde heb je vlak naast de ingang van de Koninginnegalerij de Häagen-Dazs, de Rubens en dan onze vrienden van de Creta en daarnaast een chocoladewinkel … In de Exki is er sedert de maand juni een bovenzaaltje waar in de zomer meestal niet zoveel volk zit. Daar hebben we zeker genoeg plaats.)

Zwarte Mars voor slachtoffers psychiatrisch geweld

Zwarte Mars voor slachtoffers psychiatrisch geweld

9 personen hebben (in gesprek, mail, tel) al toegezegd actief op die vergadering van 6 september aanwezig te zullen zijn, nog vooraleer ik deze uitnodiging aan de belangstellenden kon verzenden.

(Deze mail gaat vandaag enkel op een paar honderd exemplaren in BCC -omwille van de privacy – naar de mensen die ofwel reeds deelnamen of zich verontschuldigden bij de Zwarte Mars van vorig jaar 2008, of die deelnamen of zich verontschuldigden bij de voorbereidende vergadering van dit jaar 2009 of die op enige andere wijze directe belangstelling vertoonden voor dit initiatief.)

Stop de Belgische psychiatrie!

Stop de Belgische psychiatrie!

Vanaf 17 augustus zullen we de Zwarte Mars verder uitwerken en op grote schaal promoten, zowel via algemene mailings aan verscheidene duizenden adressen als via persoonlijke contacten. Mogen we u allen vragen nu reeds zoveel mogelijk vrienden en kennissen (uiteraard ook parlementairen, journalisten, andere verenigingen enz.) persoonlijk aan te spreken om er op 10 oktober bij te zijn en de documenten in bijlage zo ruim mogelijk te verspreiden via affiches (u mag zelf uitprinten en kopiëren en vergroten), websites, blogs, facebook, in jouw mailcorrespondentie en brieven enz. enz. U mag het bijgevoegd materiaal ruim gebruiken en verspreiden!)

We overlopen op die vergadering hoever het met de voorbereiding staat (zie agenda vorige vergadering en onderstaand verslag ervan).
Er hebben ons verscheidene mensen gemeld wat ze al gedaan hebben: de Zwarte Mars aangekondigd aan hun e-mailadressen; op hun website of blog, materiële en financiële ontwerpen en uitwerking van wat we op de vorige vergadering besproken hebben.

Dank voor iedereen die al in gang geschoten is. Enkel met de medewerking van velen kunnen we de Zwarte Mars laten uitgroeien tot een indrukwekkend en noodzakelijk gebeuren in dit landje.

Ons streefdoel is om meer dan 100 aanwezigen te tellen op 10 oktober en meer aandacht vanwege de media te krijgen voor deze toestanden en voor de overledenen van psychiatrie en maatschappij.

Er zal ook een delegatie uit Nederland komen op 10 oktober, terwijl andere verenigingen uit Nederland zich dan weer moesten laten verontschuldigen.

Graag een seintje als je kan aanwezig zijn op 6 september. Wie zich al gemeld heeft hoeft dit natuurlijk niet nog eens te doen. Er volgt nog een herinnering van deze oproep voor 6 september en nog verscheidene oproepen voor de Zwarte Mars van 10 oktober zelf.

Vriendelijke groet en nog vele mooie zonnige dagen,

Mieke en Jan”
Sarah Beweging sarahbeweging@skynet.be

****

Op 31 mei vond onze eerste voorbereidende vergadering voor de 2e Zwarte Mars plaats. We waren met 15 aanwezigen en 23 verontschuldigden (waarvan de meesten zullen deelnemen op 10 oktober). Er werd gevraagd de aandacht te vestigen op onterechte collocaties, de manke werking van het gerecht op dit vlak en het verkeerd en gevaarlijk voorschrijfgedrag van de meeste artsen en psychiaters. Ook werd er gevraagd aandacht te willen hebben voor de toch ook positieve dingen die in sommige psychiatrische instellingen gebeuren en ondermeer voor de “goede” hulpverleners in de branche.

We beklemtonen nogmaals dat wij in al wat we ondernomen hebben in de voorbije twintig jaar werking altijd ook het positieve in de sector vermeld hebben en positieve voorstellen geformuleerd hebben, maar dat we tevens altijd op de meer dan schrijnende tekortkomingen hebben gewezen en zullen blijven wijzen.

De Zwarte Mars blijft in de eerste plaats een herdenking van de vele duizenden doden en voor het leven gekwetste en beschadigde mensen die slachtoffer werden of zijn van psychiatrie en maatschappij. De andere aangereikte thema’s werden verwerkt in de titel en in de duidingstekst.

Voor de praktische uitwerking van de mars zelf en voor de promotie werden verscheidene voorstellen gedaan en gaan verscheidene mensen aan het werk. We vragen deze mensen niet te aarzelen mekaar te contacteren en in overleg met Mieke en Jan nog punten uit te werken die een meerwaarde betekenen voor de mars. Voor 2010 wordt er, als het aantal deelnemers groeit, ook gedacht aan een langer traject door Brussel.

Iedereen ondertussen een leuke en warme vakantie toegewenst!

Met vriendelijke groetjes,

Mieke Houthaeve & Jan Vanhaelen
www.sarahbeweging.net

Bron: Eric Rosseel uit België

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Ziek van Angst De depressie-epidemie Nieuwe wegen voor de geneeskunde Medicijnen 2004-2005
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net